• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Yargı haksızlığa ve hukuksuzluğa dur dedi

09.06.2005

4 Mart 2004’te sendikal örgütlenme mücadelesine başladığımız Teklas ve Teksilikon işyerlerinde yaşanan işten atılmalarla ilgili, işe iade için açılan davalarda daha önce yerel mahkemede 58 kişi için kazanılan davada, işverenin bir üst mahkemeye yani Yargıtay’a baş vurması sonucunda, Yargıtay’da süren dava, çalışanlar lehine bitti. Yerel mahkemede 4+12=16 ay şeklinde verilen karar aynen onandı. Petrol-İş Sendikası avukatlarından Halil Yedibela tarafından 08.06.2005 tarihinde alınan karar, en kısa sürede işverene tebliğ edilecektir. Biz, işverenin tebliğini aldıktan sonra sağduyulu davranmasını bekliyoruz. Bu arkadaşların işe iadelerini bekliyoruz. Böylece çalışanların ve işyerinin bu anlamda yaşadığı sıkıntıların biran önce bitmesini istiyoruz. Biz sendika olarak diyaloğa hazırız. İşvereni görüşmeye davet ediyoruz.

Tüm çalışanlarımız tarafından, karar her ne kadar gecikmiş de olsa sonuç memnuniyetle karşılandı. Tüm arkadaşlar her an çalışmaya hazırdırlar. Kararın tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Bu arada 25. maddeden atılanların işe iade davaları yerel mahkemede devam etmektedir.

Değerli basınımıza ve kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla

Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Süleyman Akyüz