• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Retunsee Prezidyumu ve 4. Kongresi yapıldı:

Yaşasın küresel sendikal mücadele!

Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Ağı Retunsee Prezidyumu 10 Nisan 2019 Çarşamba günü Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapıldı.

11.04.2019

Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Ağı Retunsee Prezidyumu’nun 10 Nisan 2019 Çarşamba günü Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapılan  toplantısına Retunsee Genel Başkanı Goran Takiç, Genel Sekreter Mitja Fabian, Genel Sekreter Yardımcısı Panogiatis Kontousiadis, Genel Başkan Yardımcıları Ali Ufuk Yaşar ve Jasna Pipunic ile birlikte Retunsee uzmanları katıldı.

Retunsee Prezidyumu toplantısı 11 Nisan 2019 Perşembe günü yapılacak Retunsee 4. Kongresi öncesinde gerçekleşti. Retunsee 4. Kongresi öncesi son hazırlıkların görüşüldüğü toplantıda Retunsee denetim kurulu raporu ve kongre gündemi görüşüldü.

Prezidyumda Retunsee’ye üye olmak isteyen sendikaların durumu değerlendirildi. Yeni üyelik başvurusunda bulunan sendikaların durumunun Kongreye sunulması kararlaştırıldı.

Retunsee Kongresi: Yaşasın bölgesel sendikal dayanışma!

Retunsee’nin 4. Kongresi 11 Nisan 2019 Perşembe günü Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapıldı. Kongreye Retunsee üyesi sendikalardandan delegeler ve uzmanlar katıldı.

Retunsee üyesi 17 sendikadan 42 delege Kongrede hazır bulundu. Kongreye sendikamız Petrol-İş’ten Genel Başkan Ali Ufuk Yaşar, Genel Sekreter Ahmet Kabaca, Denetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Kahyaoğlu ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Rıza Köse katıldı.

Konge açılış ve yoklama ile başladı. Kongre divanı Retunsee Prezidyum üyelerinden oluştu. Sırbistan Petrol İşçileri Sendikası ve Sırbistan Elektrik Enerjisi İşçileri Sendikalarının hoş geldin mesajları sonrasında Kongreye konuk olarak katılan Avrupa Kamu Çalışanları Federasyonu EPSU Genel Sekreteri Jan Willem Goudriaan bir konuşma yaptı. Bütün Avrupa’da enerji sektöründe çalışan işçilerin karşılaştıkları sorunları dile getiren Goudriaan, geleneksel enerji üretiminden yenilenebilir enerjiye geçiş ve bunun sendikalar açısından sorunsuz sağlanması üzerinde durdu. Bütün Avrupa’da hükümetlerin işverenlerle birlikte sendikal haklara yönelik sürekli bir saldırı içinde olduğunu belirten Goudriaan, bu saldırılara dur demek için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kongrede daha önce önerilen ve Retunsee’nin işleyişi ile ilgili tüzük değişiklikleri onaylandı.

Retunsee Yönetim Kurulunun son dört yıllık faaliyet raporunu Genel Sekreter Mitja Fabian sundu. Rapor üzerine yapılan tartışmalar sonrasında rapor oybirliği ile aklandı.

Retunsee Denetim Kurulu, kongreden bir gün önce yaptığı toplantıda mali denetimi gerçekleştirip, mali raporunu hazırlamıştı. Mali raporu Denetim Kurulu başkanı Athos Elefteriu sundu. Retunsee’nin mali disiplinin daha da sıkılaştırılması üzerine görüşler belirtildi. Yapılan tartışmaların ardından mali rapor aklandı.

Daha sonra Retunsee’nin gelecek dönem faaliyetlerinin oluşturulması çerçevesinde delegeler görüşlerini belirtip önerilerini sundular. Söz alan delegeler kendi ülkelerineki ana sorunların enerji alanındaki özelleştirmeler, işverenlerin çalışma mevzuatını ihlâlleri ve enerji alanında örgütlenme ve toplu sözleşmede yaşanan sorunlar olarak belirttiler.

Bu bölümde söz alan konuşmacıların değindiği bir diğer konu ise Retunsee’nin son dönemde oluşturduğu İşkolu Sekreterlikleriydi. Petrol-İş’in Romanya Petrol-İşçileri Sendikası ile birlikte yürüttüğü Rafineri Sekreterliğinin faaliyetleri kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. 

Yine Retunsee Dayanışma ve Eylem Gününün bu yıl özelleştirmeler, emeklilik hakları alanındaki sorunlar ve örgütlenme alanında bir çok sorun yaşayan Sırbistan işçilerine ithaf edilmesi kararlaştırıldı.

Toplantının bu bölümünde bir konuşma yapan Retunsee Başkan Yardımcısı ve Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar Güneydoğu Avrupa’da çalışan emekçilerin daha iyi çalışma koşullarında çalışmayı hak ettiklerini belirtti. Bütün işçiler gibi Retunsee üyelerinin de asıl amacının daha güvenceli bir istihdamın ve daha sağlıklı bir çalışma ortamının yaratılması olduğunu belirten Yaşar, küresel sermayeye karşı insan onuruna yakışır bir çalışma yaşamı için mücadele edeceklerini belirtti.

Toplantının sonunda Retunsee delegeleri yeni Prezidyum üyelerini seçti. Yapılan seçimlerde mevcut Retunsee yönetimi yeniden seçilerek güven tazeledi. Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar seçimlerde oybirliği ile Retunsee Başkan Yardımcılığına yeniden seçildi.