• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Yaşayanlar için mücadele, ölenler için yas günü

Her yılın 28 Nisan'ı sendikal hareket tarafından Ölü ve Yaralı İşçileri Uluslararası Anma Günü olarak ilan edildi.

Dış İlişkiler Servisi
24.04.2014

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) tahminlerine göre, yaptıkları işle ilgili olarak her yıl 2.3 milyon işçi ölüyor. Bunlardan yaklaşık yüzde 80'i meslek hastalıklarından ölüyor. İşçi ölümlerinin ancak yüzde 20 kadarı ani iş kazaları sonucunda oluyor. İş sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğunda tartışmalarımızda ağır basan da bu oluyor. Daha da kötüsü, ancak maden kazaları ve bina çökmesi gibi büyük sayıda ölümlerin olduğu olaylar medyanın ilgisini çekiyor.
Her yıl iki milyonu aşkın ölüm korkunç bir rakam. Bununla birlikte, IndustriALL bu rakamların kabaca yapılmış düşük tahminler olduğu kanısında. Kaza sonucu ölüm istatistikleri, hükümetlerin yaptığı bildirimlere dayanıyor. Bu bildirimler ise genellikle işçilerin açtıkları tazminat davalarını esas alıyor. Çok sayıda işçi tazminat mekanizmalarının kapsamı dışında kalıyor ve onların ölümleri bu nedenle hesaba katılmıyor. Meslek hastalıkları nedeniyle olan ölümler hakkında, ILO'nun tahminine rağmen, sistemli bir bilgi eksikliği var.
Elbette bütün kazalar ve hastalıklar ölümcül değil. Hasta ve yaralı arkadaşlarımız bizler için önemli ve her gün onlara yardımcı olmak ve diğerlerinin acı çekmesini önlemek için çalışıyoruz. Ölümcül olmayan bu kategoriler hakkında verilen istatistikler, veri eksikliği yüzünden, nerdeyse hiçbir anlam taşımıyor.
IndustriALL iş sağlığı ve güvenliğini bir işçi hakları sorunu olarak görüyor. İşçiler işin içerdiği tehlikeleri ve işlerini güvenli bir biçimde nasıl yapacaklarını tam olarak bilme hakkına sahip olmaladırlar. Güvenlikten yoksun işi yapmayı reddetme hakkına sahip olmalıdırlar. İşyeri sağlığı ve güvenliğiyle ilgili kararların alınmasına tam olarak katılma hakkına sahip olmalıdırlar: İşle ilgili bir riski değerlendirme ahlaki yetkisine ancak o riski üstlenecek olan kişiler sahiptir. Ayrıca, hükümetlerin iş yaşamında insanları koruma sorumluluğunu üstlenmesini talep ediyoruz. Bu da etkin ve zorlayıcı yaptırımlar içeren yasalarla ve düzenleyici standartlarla olur.
IndustriALL Genel Sekreteri Jyrki Raina'nın deyişiyle: "İşçilerin hakları, işverenler ile hükümetlerin ise sorumlulukları var. Aslında bu kadar basit.”
İşçilerin hakları güçlü bir sendika olmaksızın verilmediği için, IndustriALL çalışmayı güvenli bir hale sendikaların getirdiğini biliyor. Bu, gelişmiş ülkeler için olduğu kadar, Bangladeş ve Kamboçya gibi ülkeler için de geçerli.
28 Nisan, ekmeğini kazanmaya çalışırken ölen ya da acı çeken arkadaşlarımızı bir an durup hatırlayacağımız bir gün. Bu günü, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları için verdiğimiz mücadeleyi yenileyeceğimiz bir gün haline getirelim.