• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Sendikal Güç Birliği Platformu'ndan Yatağan İşçilerine Destek Açıklaması:

YATAĞAN İŞÇİSİ YALNIZ DEĞİLDİR!

Yatağan termik santral işçilerinin özelleştirmeye karşı başlattıkları direniş devam ederken, santralin devir işleminin ilan edilmesi üzerine işçiler işyerini terk etmeme kararı aldı. Bunun üzerine Sendikal Güç Birliği Platformu(SGBP), özelleştirmeleri durdurmak için günlerdir direnen Yatağan işçilerinin yanında olduklarını belirten bir açıklama yaptı.

03.12.2014

Yatağan termik santral işçileri bir süredir özelleştirmeleri durdurmak adına sokağa çıkıyor, kendilerini işyeri kapısına zincirliyor, Ankara'da günlerce süren oturma eylemleri gerçekleştiriyordu. Santralin devir işleminin gerçekleşmesi üzerine Yatağan işçileri bu kez de işyerini terk etmeme kararı aldı.

Kütahya/Seyitömer, Muğla Yeniköy-Kemerköy’ün ardından Muğla Yatağan santralleri kömür havzalarıyla birlikte geçtiğimiz aylarda satışa çıkarılarak özelleştirilmiş, ihalesi yapılan Yatağan Termik Santrali ile Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GELİ) içerisinde yer alan taşınmazlarla birlikte özel bir şirkete satılmıştı.

Özelleştirme daha fazla yoksulluk daha fazla işsizlik demek

SGBP adına dönem sözcüsü TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk yaptığı açıklama ile özelleştirmenin daha çok yoksulluk, işsizlik ve sendikasızlaşmayı doğurduğuna dikkat çekti. Soma'da bunun en acı örneğinin yaşandığını dile getiren açıklamada, devletin madenleri özel sektöre devrinin ardından 301 işçinin göz göre göre ölüme gönderildiği belirtildi. Açıklamada madenlerin özel sektör tarafından işletilmesinin yol açtığı olumsuzlukları Yatağan işçisinin yakından bildiği söylenirken,  işçiler  sadece özelleştirmeye karşı değil ülkenin geleceği için de mücadele veriyor denildi.

SGBP adına yapılan açıklamanın tam metni aşağıdaki gibidir:

Yatağan termik santrallerinin özelleştirilmesine karşı bir süredir mücadele veren enerji ve maden işçileri, santralin devir işleminin ilan edilmesi üzerine eylemlerini termik santral önüne taşıyarak direnişini sürdürüyor.

Kütahya/Seyitömer, Muğla Yeniköy-Kemerköy’ün ardından Muğla Yatağan santralleri kömür havzalarıyla birlikte geçtiğimiz aylarda satışa çıkarılarak özelleştirildi.
İhalesi yapılan Yatağan Termik Santrali ile Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GELİ) içerisinde yer alan taşınmazlarla birlikte özel bir şirkete peşkeş çekilerek satışı, oldu bittiye getirilmiştir.

İşçinin, emekçinin, yoksul köylünün alınteri ile ayakta duran pek çok kamu kurumu gibi enerji ve maden santralleri de yangından mal kaçırır gibi acımasızca talan edilerek yerli ve yabancı sermayenin insiyatifine bırakılmaktadır.

Özelleştirme, daha çok işsizlik, yoksulluk, taşeronlaşma ve sendikasızlaştırma demektir. Nitekim özelleştirmenin yol açtığı tahribatlar Soma faciası ile açık ve acı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Devletin özel sektöre bıraktığı Soma’da 301 işçi göz göre göre ölüme gönderilmiştir. Aşırı kar hırsıyla temel iş güvenliği önlemlerinden kaçınılmış, iş saatlerinin belirlenmesinde “dayı başı” denilen çağdışı yöntemler devreye konulmuş, bilim ve teknolojinin gerekleri uygulanmamıştır. Böylece, yüzlerce işçi iş cinayetlerine kurban edilmiştir.

Dahası, yeni santral kurma pahasına yüzlerce zeytin ağacı kesilerek tek geçim kaynağı zeytincilik olan yoksul köylünün ekmeği ile de oynanmıştır.
301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma’da bu kez de 2 bin 831 işçinin işine son verilerek açlıkla karşı karşıya bırakılmıştır.

Özellikle madenlerin özel sektör tarafından işletilmesinin yol açtığı olumsuz çalışma koşullarını yakından bilen Yatağan işçisi, bir süredir özelleştirmeye karşı mücadele veriyor. Özelleştirmeleri durdurmak için sokağa dökülen, bedenini işyeri kapısına zincirleyen Yatağan işçileri, Ankara’da günlerce süren oturma eyleminde polisin biber gazlı saldırısına maruz kaldı. Ama yılmadı; bugün de onurlu direnişini işyeri önünde sürdürüyor.

Yatağan işçisi yalnız özelleştirmeye karşı değil ülkenin geleceği için de direnmektedir.

Yatağan Termik Santrali'nde özel sektöre devir işlemleri derhal durdurulmalıdır. Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrali ve bağlı maden sahalarının özelleştirilmesi iptal edilmelidir.

İşyerini terk etmeme eylemi yapan Yatağan işçisinin yanında olduğumuzu belirtiyor, onurlu direnişini selamlıyoruz.

Sendikal Güç Birliği Platformu (SGBP) Dönem Sözcüsü
TÜMTİS Genel Başkanı Kenan ÖZTÜRK