• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Yeni İstihdam Paketine Türk-İş'ten Tepki

27.10.2020

TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen yeni torba yasada 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki işçilere istihdam kolaylığı sağlanması ile ilgili maddeye Türk-İş’e bağlı sendikalar tepki gösterdi. Bugün Kocaeli'de, Kocaeli Şubemizin de katılımıyla Türk-İş Bölge Temsilciliği önünde biraraya gelen sendikalar, torba yasadaki maddelerin güvencesizlik, esnek çalışma ve sendikasızlaştırmanın önünü açacağını belirtilerek, TBMM gündeminden çıkartılması istendi.
TBMM’ne sevk edilen Kanun Teklifi, 43 maddeden ibaret olup kamuoyunda ’’yeni teşvik paketi’’ olarak bilinmektedir. Teklif bir bütün olarak incelendiğinde, pek çok maddesiyle ‘‘odağında işverenin bulunduğu ekonomik hayata’’ yönelik tedbirlere ağırlık verdiği görülmektedir.
Torba Yasa ile hayata geçirilmek istenen düzenlemelerle kayıt dışı çalışma ödüllendirilmekte, çalışma hayatının %25'ini oluşturan, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçileri iş güvencesi ve kıdem tazminatı hakkından mahrum bırakılmakta, işsiz kalan işçilerin, işsizliğin getirmiş olduğu ağır yükü gidermek amacıyla kullanılması gereken İşsizlik Sigortası Fonu işverenin hizmetine sunulmakta, güvencesiz, kuralsız ve işverene herhangi bir yükümlülük getirmeyen çalışma biçimlerinin önü açılmakta ve işverenin emek üzerindeki denetimi ve sömürüsü yoğunlaştırılmaktadır.