• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Yeni Örgütlendiğimiz MEFAR İlaç’ta TİS Taslak Çalışmaları Başladı

16.01.2017

İstanbul 2 Nolu Şubemizin bünyesinde bulunan yeni örgütlendiğimiz Mefar İlaç işyeri için toplu iş sözleşmesi taslak çalışması 16 Ocak Pazartesi günü sendikamızda yapıldı.

Toplantıya Genel Sekreterimiz Ahmet Kabaca, İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Niyazi Recepkethüda, Başkan Yardımcımız Fatih Pat, işyeri temsilcilerimiz ve TİS uzmanlarımız Serpil Aksakal ve Tuğçe Kalyoncu katıldı.