• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Yeni Örgütlendiğimiz Steep Tr İşyerinde TİS İmzalandı

Gebze Şubemizin yeni örgütlendiği Steep Tr işyerinde toplu iş sözleşmesi 1 Temmuz  Pazartesi günü Genel Merkezimizde yapılan toplantı neticesinde imzalandı. Toplantıya Genel Başkanımız Süleyman Akyüz, Genel Sekreterimiz Ahmet Baranlı, Genel Mali Sekreterimiz Mehmet Kaya, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Niyazi Recepkethüda, Steep Tr Genel Müdürü Kubilay Şimşek, Av. Abdullah Gürhan, Gebze Şube Başkanımız Şivan Kırmızıçiçek, Başkan Yardımcılarımız Dursun Karataş, Dönmez Aytekin (Mali) Toplu İş Sözleşmesi Servisi Uzmanımız Melis Akkuzu, Toplu İş Sözleşme Servisi Uzman Yardımcımız Serkan Gümüşbaş ile İşyeri Temsilcimiz Fuat Turan yer aldı.

İmzalanan Steep Tr toplu iş sözleşmesinin taraflara, üyelerimize ve örgütümüze hayırlı olmasını diliyoruz.

02.07.2024