• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Yıllar Sonra Yeniden ROGWU Ziyareti

Rogwu Sendikası ile Petrol-İş Arasında 2023-2027 yılları arasını kapsayacak Eğitim, Bilgilenme ve Kültürel İşbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmanın her iki ülkenin işçi sınıfları arasında köprü olacağı vurgusu öne çıktı.

08.06.2023

Çok uzun yıllar boyunca karşılıklı ilişki yürüttüğümüz Rusya/Rogwu Sendikası ile Petrol-İş arasındaki dayanışma bir dönem önce imzalanan eğitim ve kültürel işbirliği anlaşması sayesinde daha da ileri boyutlara taşınmıştı. Süresi biten anlaşmanın yenilenmesi için müzakerelerde bulunmak üzere 22-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında Genel Başkan Süleyman Akyüz, Trakya Şube Başkanı Mehmet Kaya, Düzce Şube Başkanı Ali Işık ve Eğitim Uzmanı Erhan Kaplan’dan oluşan Petrol-İş heyeti ile Moskova’ya gidildi.

İlk gün Rogwu Genel Merkezinde iki sendikanın heyetleri bir araya geldiler ve önce her iki ülkenin toplumsal ve siyasal gelişmelerini ele aldılar.

Süleyman Akyüz sendikamız adına ülkemizdeki seçimlerden, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin yansımalarından, Petrol-İş’in savaşlara karşı tutumundan, halklar arasında dostluk vurgusundan, petrol ve gaz işçilerinin durumundan ve Türk Akımı ile ülkemizin yeni dönemde oluşturulması planlanan doğalgaz merkezi olma durumundan bahsetti.

Rogwu heyeti adına konuşan Genel Başkan Aleksandr Korçagin ise önce ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı üzüntülerini belirtti. Daha sonra Rusya işçilerinin durumunun detaylı bir analinizi yaptı. Rusya’nın ve benzer şekilde Rogwu Sendikasının giderek artan oranda Orta Asya ülkeleri ile işbirliğini geliştirdiklerini, Çin’in de ilişki geliştirilen ülkeler arasında olduğunu aktardı ve yakın gelecekteki dönemin muhtemelen bu çerçevede şekillenmesinin de mümkün olduğunu söyledi. Ardından kendi tanımlamaları ile Ukrayna’daki “özel askeri operasyona” dair görüşlerini paylaştı. Sonrasında Petrol-İş Sendikası ile kurdukları ve bugüne de başarıyla devam eden karşılıklı işbirliğine verdikleri önemi anlattı ve kendilerinin de eğitim işbirliği anlaşmasının bu şekilde devamından yana olduklarını belirtti.

Her iki heyetin vurguları arasında Industriall Sendikasının hem küresel hem Avrupa örgütlerinin tutumları da gündeme getirildi.

Petrol-İş ile Rogwu sendikalarının yetkilileri karşılıklı faaliyetlerin daha düzenli ve istikrarlı gelişimi için ortak bir çalışma heyeti kurulmasını, karşılıklı olarak genç işçilere, işçi kadınlara ve her iki ülkede de faaliyet yürüten şirketlere dönük çalışmalar yürütülmesini de kararlaştırdılar.

Süleyman Akyüz, son olarak Rogwu Genel Başkanı Korçagin’i Eylül ayında yapılacak olan Petrol-İş Genel Kuruluna davet etti.

Konuşmaların ardından 2023-2027 yılları arasını kapsayacak Eğitim, Bilgilenme ve Kültürel İşbirliği Anlaşması Genel Başkanlar Süleyman Akyüz ve Aleksandr Korçagin ile Genel Sekreter Salih Akduman ve Başkan Yardımcısı Vladimir Kosoviç tarafından imzalandı ve yürürlüğe girdi.

Diğer günlerde işyeri ziyaretleri ve buna bağlı olarak müze ziyaretleri gerçekleştirildi. Gazprom müzesinde gazın bulunma aşamasından konutlara dağıtılma noktasına varıncaya kadar yapılan çalışmalar anlatıldı. Artık özel bir şirket olan Lukoil müzesinde ise petrolün Rusya tarihinde yeri ve önemi konusunda çok modern, interaktif bir sunum gerçekleştirildi.

Rusya tarihi açısından önemli tarihi ve kültürel yerlerin ziyareti ile Rusya halkının günlük yaşayışlarına dair bir fikir edinme imkânı bulundu.

Rogwu Sendikası ile imzalanan ikili işbirliği anlaşmasının her iki ülkenin işçi sınıflarına yararlı olacağını, iki ülke halklarının birbirleri hakkındaki önyargıların kırılmasına ve dostluğun gelişmesine katkıda bulunacağını umut ediyoruz.