• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Türk-İş'in araştırması (Ağustos 2011)

Yoksulluk sınırı 2 bin 872 lira

Türk-İş'in "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasının Ağustos 2011 sonuçları açıklandı. Açlık sınırı 882 lira, yoksulluk sınırı 2 bin 872 lira olarak belirlendi.

26.08.2011

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak için 24 yıldan bu yana her ay düzenli olarak yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasının Ağustos 2011 sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin yapması gereken toplam harcama tutarı bir önceki aya göre 8,71 TL yükseldi. Mutfak enflasyonundaki bir aylık artış yüzde 1 olarak hesaplandı.

Araştırmada Ramazan'da tutulan bir aylık orucun, açlık ve yoksulluk içindeki milyonlarca kişinin yıl boyunca karşı karşıya olduğu yaşam koşullarının olumsuzluğunu bir kez daha görme ve hissetme imkanı sağladığına vurgu yapıldı.

Türk-İş'in yaptığı hesaplamada, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 881,79 TL düzeyinde belirlendi. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 2 bin 872,29 TL oldu.

Geçen yılın aynı döneminde açlık sınırı 815,99 TL ve yoksulluk sınırı 2 bin 657,95 TL olarak hesaplanmıştı. Bu tutar dikkate alındığında fiyat artışlarının mutfak harcamasına 65,80 TL ve toplam aile bütçesine 214,34 TL ek yük getirdiği görüldü. Ücret ve maaş artışlarıyla bu ek yük kısmen karşılandı. Ancak milyonlarca çalışanın elde ettiği gelir düzeyi dikkate alındığında, ailesiyle birlikte temel ihtiyaçlarının karşılanmasında "yoksunluk" içinde bulunduğu görüldü.