• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Zafer! Kolombiya'da sendika yöneticileri salıverildi

75 gün süren tutukluluktan sonra, IndustriALL Küresel Sendika'nın Kolombiya'daki üyesi petrol işçileri sendikası USO'nun yöneticileri 18 ve 19 Şubat günlerinde salıverildi. Bu sendikal hareketin zaferidir.

Dış İlişkiler Servisi
26.02.2014

Héctor Sánchez Gómez, Campo Elías Ortiz ve José Delio Naranjo Gualteros hakkındaki düzmece suçlamalar şunlardı: adam kaçırmak, suç işlemek için komplo düzenlemek, tehdit, çalışma hakkının ihlali, karayolunun trafiğe kapatılması, doğal kaynaklara zarar verilmesi ve özel mülkiyete ağır zarar verilmesi.

Başından beri, USO, tutuklamaların “sendikayı küçük düşürme ve baskı altına alma politik planının bir parçası olduğunu, çünkü sendikanın Pacific Rubiales gibi çokuluslu şirketlere karşı mücadele verdiğini ve işçilerin haklarının ihlaline karşı çıktığını” vurguluyordu.
USO ulusal ve uluslararası sendikal örgütlerin ortak mücadele ve dayanışmasının ürünü olan bu zaferi memnuniyetle karşılıyor.
2013 sonunda, IndustriALL USO yöneticilerinin tutuklanmasına karşı çıktı, Kolombiya hükümetinden sendikacıların derhal salıverilmesini ve sendikaya baskı yapılmasına son verilmesini istedi. 
USO yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Meta'daki sendika yönetim kurulunun başkan yardımcısı arkadaşımız Darío Cárdenas'ın salıverilmesi için ve Kolombiya'daki toplumsal mücadeleyi suç olarak gösterme girişimlerine karşı mücadeleye devam edeceğiz.”
IndustriALL üç kardeşimizin salıverilmesinin USO için gerçek bir zafer olduğuna inanıyor. USO petrol işçilerinin haklarını ve sendikal özgürlüğünü talep ettiği için baskı altında tutuluyor ve engelleniyor.