• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Haberler

 • PETKİM’İN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİ LUNAPARK OYUNUNA DÖNDÜRÜLDÜ

  Ocak 2003 tarihinde PETKİM’in özelleştirilmesine ilişkin olarak ÖİB’nca ilan edilen ihaleye tek başlarına giren, Sanko Holding ve Zorlu Holding grupları aradan beş ay geçtikten sonra yani, ihalelerin sonuçlandırılacağı bu tarihlerde aniden “sinerji yaratma” fikrinde birleşerek ortaklık kurmaya karar vermişlerdir. İlgili sermaye grubundan birisi yoğun reklam kampanyası yanında basına verdikleri yanlış bilgilerle toplumu yanıltma çabasını sürdürmektedir. 
 • ÖZELLEŞTİRME ÖNCESİ TÜPRAŞ’TA İŞÇİ KIYIMI

   Türkiye’de yıllardır ucuz ve örgütsüz işgücü yaratmak amacıyla müteahhit ve taşeron işçisi çalıştırılmaktadır.Sendikamıza üye ve kamu işyerlerinde çalışan müteahhit işçileri, işyerlerinde  uygulanmakta olan Toplu İş Sözleşmelerinden her 6 ayda bir açtıkları davalarla yararlanmaktadırlar. Çünkü yargı bu işçilerin sözleşmelerini muvazaalı saymış ve asıl işverenin işçileri olduğunu kararlaştırmıştır. 
 • PETKİM’İN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİ LUNAPARK OYUNUNA DÖNDÜ

  Ocak 2003 tarihinde PETKİM’in özelleştirilmesine ilişkin olarak ÖİB’nca ilan edilen ihaleye tek başlarına giren, Sanko Holding ve Zorlu Holding grupları aradan beş ay geçtikten sonra yani, ihalelerin sonuçlandırılacağı bu tarihlerde aniden “sinerji yaratma” fikrinde birleşerek ortaklık kurmaya karar vermişlerdir.İlgili sermaye grubundan birisi yoğun reklam kampanyası yanında basına verdikleri yanlış bilgilerle toplumu yanıltma çabasını sürdürmektedir. 
 • Petrol-İş Sendikası Mitinglerini Sürdürüyor

  Petrol-İş Sendikası Aliağa ve Kırıkkale Mitinglerinden sonra Bursa’da da Miting yapıyor. 25 Mayıs Pazar günü Bursa’da yapılacak olan “Özelleştirme Harekatını Durduralım” Mitingine TÜRK-İŞ’de destek veriyor. Bursa  Mitingine çevre illerden de büyük bir katılım bekleniyor. 
 • ÖZELLEŞTİRME HAREKATINI DURDURACAĞIZ!

  TEKGIDA-İŞ SENDİKAMIZIN ANKARA YÜRÜYÜŞÜNÜ DESTEKLİYORUZ! Irak’a yönelik saldırının bir özelleştirme harekatı olduğunun altını defalarca çizmiştik. Bu saldırının bir benzeri ülkemizde görülüyor. Ülkemize yönelik özelleştirme harekatıyla toplumsal emeğimizin birikimi kamu kuruluşlarına saldırı, işgal, talan ve yağma planları var.
 • Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışması!

   (PETROL-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI MUSTAFA ÖZTAŞKIN'IN 01 MAYIS 2003 BURSA MİTİNGİ KONUŞMASI METNİ)
 • YAŞASIN 1 MAYIS!

  YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ BİRLİK VE DAYANIŞMA GÜNÜ!İŞÇİ SINIFIMIZA, HALKIMIZA, KOMŞULARIMIZA YÖNELİK TÜM SALDIRILARI DURDURACAĞIZ! 
 • Aliağa, Türkiye’ye seslendi: ‘Özelleştirme Harekatını Durduracağız’

  Petrol İş Sendikası’nın, başta PETKİM, TÜPRAŞ olmak üzere, hükümetin özelleştirme harekatına karşı başlattığı mitinglerin ilki, 19.Nisan.2003 tarihinde  İzmir Aliağa Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirildi. Mitinge 15 binden fazla kişi katıldı.  
 • GENEL BAŞKANIMIZ MUSTAFA ÖZTAŞKIN'IN 19 NİSAN 2003 DE ALİAĞA DEMOKRASİ MEYDANINDAKİ KONUŞMASI

   ''21.yy da savaşlar bitti.Dünyaya barış hakim oldu derken bütün dünyanın gözleri önünde bir vahşet yaşandı.Komşumuz Irak’a saldırıldı.ırak işgal edildi,Irak yağmalandı.Bir toplum tarihi ile ,kültürü ile her şeyiyle yok ediliyor.NE İÇİN IRAK petrollerinin özelleştirilmesi için şimdi ülkemizde bir saldırı bir hareket var.Bu saldırı kamu kuruluşlarına ne için tıpkı ırak’ta olduğu gibi özelleştirme için hem ırak’ta hem de Türkiye’de özelleştirme hareketi yaşanıyor.bu hareketi yapanlar iyi bilsin ki
 • Petrol İş, Aliağa’dan seslenecek: ‘Özelleştirme Harekatını Durduralım’

  Petrol İş, 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’de İzmir Aliağa Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştireceği mitingle hükümetin özelleştirme harekatına dur diyecek. Türk-İş, KESK, DİSK’in de üyelerine aktif katılım çağrısı yaptığı mitinge Türkiye genelindeki tüm sendikalar, odalar, demokratik kitle örgütleri, dernekler, bölge şubeleri de kitlesel olarak katılacak. 

Sayfalar