• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • BOTAŞ'da TİS bilgilendirme toplantısı yapıldı

  BOTAŞ Genel Müdürlüğünde TİS hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
 • BOTAŞ'da TİS bilgilendirme toplantısı

  BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nde TİS süreci ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
 • BOTAŞ'da TİS bilgilendirme toplantısı

  BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nde TİS süreci ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
 • TPAO ve BOTAŞ'ta TİS görüşmelerine başlandı

  TPAO ve BOTAŞ Genel Müdürlüklerinde TİS görüşmelerine başlandı.
 • BOTAŞ özelleştirilmemeli, güçlendirilmelidir

  Hükümet, ÖİB yetkilileri ve enerji bürokratlarından enerji KİT'lerinin ve MKEK’in özelleştirilmesi gerektiği yönünde  açıklamalar gelmeye devam etmektedir. Özelleştirilmesi planlanan KİT'ler içerisinde ise boru hatları ile petrol/doğal gaz taşımacılığı, doğal gaz ithalatı ve satışı, depolama faaliyetlerini yürüten kamu şirketimiz BOTAŞ'ın ismi de geçmektedir.  
 • BOTAŞ özelleştirilemez

  Özelleştirme İdaresi Başkanı (ÖİB) Metin Kilci'nin hükümetin özelleştirme planlarına ilişkin açıklamaları çeşitli basın organlarına yansımıştır. Açıklamalarda, ÖİB'nin kamuda özelleştirilecek sektörleri ve birimleri incelediği, söz konusu kuruluşların hesaplarına, yapılarına ve mevzuatlarına bakıldığı belirtilmektedir.
 • Ham Petrol ve Doğal Gaz Taşımacılığı

  BOTAŞ'ın işlevlerinin önemini, uygulamalardaki aksaklıkları ve sorunları tüm boyutlarıyla irdeleyen araştırma yayımlanmıştır.
 • Botaş eylemi

  20.06.2006 tarihinde örgütlü olduğumuz Botaş işyerlerinde ücret dengesizliğinin giderilmesi, alınan kapsam içi ünvanların geri verilmesi ve yemekhanelerin müteahhitleştirilmesinin durdurulması talebimizin yerine getirilmediği için 2 saat işe geç başlama ve basın açıklaması eylemi yapılmıştır.
 • Botaş'ta eyleme devam

  Botaş Genel Müdürlüğü ve bağlı iş yerlerinde uzun zamandır devam eden ve çözüm bulunamayan sorunlarımızın çözümü talebiyle 6 ve 8 Haziran 2006 tarihlerinde şubemize bağlı BOTAŞ İşyerlerinde çeşitli eylemler yapılmış; 14 Haziran 2006 tarihinde ise Merkez Yönetim Kurulumuzun kararı ile ülke genelindeki bütün BOTAŞ işyerlerinde 2 saat iş bırakılmıştır.Tepkilerimize rağmen, BOTAŞ Yönetiminin Petrol-İş Üyesi 2 bin çalışanın sorunlarına karşı duyarsızlığı ne yazık ki devam etmektedir.
 • BOTAŞ çalışanlarının sorunlarına duyarsız

  Sendikamız üyesi 2 bin BOTAŞ işçisi, sorunlarının çözülmesi için geçen hafta Türkiye çapında 2 saat iş bırakarak uyarı eylemi yaparken, BOTAŞ yönetiminin duyarsızlığını sürdürmesi ve sorunların çözümüne yanaşmaması üzerine, üyelerimiz bugün de 2 saat iş bırakma eylemi yaparak BOTAŞ yönetimini proteste edecekler. Üyelerimiz saat 10.00’a kadar iş başı yapmayacak.    

Sayfalar