• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

  • SIRBİSTAN İŞÇİLERİYLE DAYANIŞMA GÜNÜ: 27 Mart 2014

      Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Bölge Ağı (RETUNSEE), Sırbistan'ın Belgrad kentinde 18 Mayıs 2013'te yapılan toplantıda, 27 Mart 2014'ü Sırbistan İşçileriyle Dayanışma Günü olarak belirledi. Dayanışma Günü'nün ana sloganı, “Sırbistan işçilerinin mücadelesi bizim de mücadelemizdir”.