• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

SIRBİSTAN İŞÇİLERİYLE DAYANIŞMA GÜNÜ: 27 Mart 2014

  Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Bölge Ağı (RETUNSEE), Sırbistan'ın Belgrad kentinde 18 Mayıs 2013'te yapılan toplantıda, 27 Mart 2014'ü Sırbistan İşçileriyle Dayanışma Günü olarak belirledi. Dayanışma Günü'nün ana sloganı, “Sırbistan işçilerinin mücadelesi bizim de mücadelemizdir”.

DIŞ İLİŞKİLER
27.03.2014

 Dayanışma Günü her yıl bir başka ülke işçileri için düzenleniyor. Geçen yıl Kıbrıs işçileri için düzenlenmişti.

Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Bölge Ağı (RETUNSEE) bölgede enerji sektöründeki sendikaların ortak çıkarlarını savunmak amacıyla 2006'da kuruldu. Güneydoğu Avrupa'daki 13 ülkeden (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kıbrıs, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan ve Türkiye) 23 sendikayı çatısı altında topluyor.

RETUNSEE bu vesileyle yaptığı açıklamada, “Bugün Sırbistan'ın yanı sıra bütün Güneydoğu Avrupa'da olan şudur: Sermaye ücretleri aşağı çekmek ve işçilerin haklarını budamak için işçilere ağır bir saldırıda bulunuyor.

RETUNSEE, Sırbistan'daki işçilerin bugün uğradığı barbarca saldırının aynısıyla karşı karşıya bulunan her ülkedeki işçilerin mücadelesini desteklemeye her zaman hazırdır.”

RETUNSEE'nin Dayanışma Günü'yle ilgili karar metni şöyle:

“Sendikal hareketin ortaya çıkışından bugüne kadar, hiç değilse işçilerin hakları bakımından, tarihin tekerleğinin geriye çevrilebileceğine hiç kimse inanmıyordu.

Yirmi birinci yüzyılda, yüksek işsizlik oranı ve işçilerin haklarının iş yasalarıyla budanması nedeniyle, her bir işi korumak ve insana yakışır bir hayat sürmemize olanak verecek bir ücret kazanmak için mücadele veriyoruz.

Sermaye ile işçiler arasındaki mücadele hiç bu kadar hayati önem taşımamıştır.

Sırbistan'da sendikalar son derece zor koşullarda mücadele veriyor. 2013 sonunda Sırbistan'da bütün sendikalar, işçilerin işten atılmasını kolaylaştıracak, haklarını kısacak ve saygınlığına gölge düşürecek yeni İş Yasası'nın alelacele çıkarılmasını önlemek için güçlerini birleştirdi.

Yeni iş yasasının amacı, sermayeye ve yabancı yatırımcılara ucuz işgücü sağlamaktı.

Sırbistan'da son 14 yılda, tek hedefi istihdam değil kâr olan özelleştirme yüzünden 700.000 işçi işini kaybetti.

Ülkedeki sendikal cephe gerçek dayanışmayı eylemle ortaya koydu. Eylemin tek hedefi vardı: çalışma hakkını ve insana yakışır hayat hakkını korumak.

RETUNSEE 27 Mart'ın, Güneydoğu Avrupa'da RETUNSEE üyesi işçilerin Sırbistan'daki kardeşlerinin mücadelesine desteklerini gösterecekleri, onlara adanan bir gün olmasına karar verdi.

ÇALIŞMA VE ADİL ÜCRET HAKKI!”

 

AFİŞİ BİLGİSAYARINIZA İNDİREBİLİRSİNİZ.