• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

  • Küresel sendikal federasyon temsilcileri toplandı

    Küresel sendikal federasyon temsilcileri, küresel federasyonlar arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve tek tek ülkelerdeki sendikal mücadele deneyimleri çerçevesinde uluslararası dayanışmanın önemini ortaya koymak için 30 Nisan 2010 tarihinde Hava-İş Sendikası Genel Merkezi'nde  bir atölye çalışması düzenledi.  
  • 'Mali kapitalizm yıkımın eşiğinde'

    Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) kumarhane kapitalizminin kriziyle ilgili bir açıklama yaptı. Londra Bildirgesi: Adalet ve güçlü eylem çağrısı başlıklı değerlendirmeyi aşağıda sunuyoruz.