• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

  • Küresel Sendika Federasyonları İstanbul'da toplandı

    Sendikamız Petrol-İş'in de katıldığı toplantı, 8-9 Eylül 2011 günlerinde İstanbul'da gerçekleştirildi.
  • Uluslararası sendikal hareket İstanbul’da buluştu

    8-9 Eylül tarihlerinde İstanbul önemli bir uluslararası sendikal etkinliğe ev sahipliği yaptı. Küresel Sendika Federasyonları (Global Union Federations) toplantısına sendikamız Petrol-İş’in de dahil olduğu Türk-İş’e bağlı sendikalar ve DİSK’e bağlı sendikalar da katıldı.