• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Uluslararası sendikal hareket İstanbul’da buluştu

8-9 Eylül tarihlerinde İstanbul önemli bir uluslararası sendikal etkinliğe ev sahipliği yaptı. Küresel Sendika Federasyonları (Global Union Federations) toplantısına sendikamız Petrol-İş’in de dahil olduğu Türk-İş’e bağlı sendikalar ve DİSK’e bağlı sendikalar da katıldı.

12.09.2011

8-9 Eylül 2011 tarihlerinde uluslararası işkolu federasyonları ve onlara bağlı Türkiyeli sendikalar İstanbul Yeşiköy'deki Çınar Otel'de önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) temsilcisinin de katıldığı iki günlük atölye çalışmalarında Türkiye'deki sendikal örgütlenme ve hak arayışlarına yönelik uluslararası dayanışma faaliyetleri değerlendirildi.

Türkiye sendikal hareketinde giderek daha etkili olarak kullanılmaya başlanan küresel sendikal mekanizmalar ve kampanyalarla ilgili deneyimler paylaşıldı. Aynı zamanda Türkiye'de sendikal hakların durumu ve bu konuda birlikte yapılabilecek çalışmalar kapsamlı olarak ele alındı.

Toplantıya Sendikamız Petrol-İş’in de dahil olduğu Türk-İş’e bağlı sendikalar ve DİSK üyesi sendikalar katıldı. Uluslararası katılım gösteren Küresel Sendika Federasyonları ise şöyle: IUF (Uluslararası Gıda, Tarım ve Turizm İşçileri Federasyonu), PSI (Kamu Hizmetleri Enternasyonali), IMF (Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu), ICEM (Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu), ITGLWF (Uluslararası Tekstil Giyim ve Deri İşçileri Federasyonu), UNI Global (Uluslararası Sendikalar Ağı), BWI (İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali), ITF (Uluslararası Taşımacılık Federasyonu)

Kurumsallaşma yönünde önemli bir adım

Toplantının ikinci gününde bir basın toplantısı ile atölyede tartışılan konularda ortaya çıkan birikim kamuoyuyla paylaşıldı. Bağlı olduğumuz küresel federasyon ICEM ve sendikamız Petrol-İş'in de katıldığı toplantı uluslararası sendikal dayanışmanın kurumsallaştırılması yönünde atılan önemli bir adım oldu.

Toplantı sonunda, katılımcıların bundan sonraki faaliyetlerini ortaklaştırmak ve koordinasyonu artırmak için bir paylaşım ağı oluşturuldu. Önümüzdeki dönemde, Türkiye'deki sendikal hakların geliştirilmesi ve örgütlenme kapasitesini yükseltecek dayanışmanın sağlanması hedefleriyle ortak kampanyalar yapılması yönünde ilke kararları alındı.

Basında da yer bulan toplantı sırasında katılımcı küresel federasyon temsilcileriyle röportajlar da gerçekleştirildi.

ntvmsnbc'nin haberi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: