• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

  • TAŞERONLAŞMAYA, ÖRGÜTSÜZLÜĞE, KURALSIZ ÇALIŞMAYA HAYIR! MİTİNGİ YAPILDI

    Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ tarafından düzenlenen mitinge, Türkiye’nin çeşitli illerinden 50.000 kişi katıldı. 15 Şubat 2014 Cumartesi günü sabah 8.00 dan itibaren Ankara Garı önünde toplanmaya başlayan işçiler, Kayıt Dışılığa, alt işveren (taşeron) uygulamalarına, 4/B, 4/C gibi istisnai istihdam türlerinin yaygınlaşmasına, asgari ücretin sefalet ücreti olmasına, özelleştirmelere, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışmanın her türlüsüne HAYIR demek için,Sıhhiye Meydanına kadar yürüdüler.