• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kölelik Düzenine Son!

TAŞERONLAŞMAYA, ÖRGÜTSÜZLÜĞE, KURALSIZ ÇALIŞMAYA HAYIR! MİTİNGİ YAPILDI

Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ tarafından düzenlenen mitinge, Türkiye’nin çeşitli illerinden 50.000 kişi katıldı. 15 Şubat 2014 Cumartesi günü sabah 8.00 dan itibaren Ankara Garı önünde toplanmaya başlayan işçiler, Kayıt Dışılığa, alt işveren (taşeron) uygulamalarına, 4/B, 4/C gibi istisnai istihdam türlerinin yaygınlaşmasına, asgari ücretin sefalet ücreti olmasına, özelleştirmelere, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışmanın her türlüsüne HAYIR demek için,Sıhhiye Meydanına kadar yürüdüler.

Basın Servisi
18.02.2014

Genel Başkanımız Mustafa ÖZTAŞKIN, Bandırma, Kırıkkale Şubelerimizin Yöneticileri ve Temsilcileri, Ankara Şubemizin Yönetici,Temsilci ve Üyelerimizin yoğun katılımlarıyla miting gerçekleşmiştir.

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul KAVLAK’ın açılış konuşmasının ardından kürsüye Türk-İş Genel Başkanı Ergün ATALAY gelerek, taşeron işçiliğinin Ülkemizde kanayan bir yara haline geldiğini, Taşeron İşçiliğinin tamamen kaldırılması gerektiğini, Özelleştirmeleri, geçici ve mevsimlik işçilere yapılan uygulamaları eleştirdi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün ATALAY’ın konuşması ardından miting sona erdi.

Kaynak: Ankara Şubesi