• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • Yargı Tüpraş'ın şaibeli satışını iptal etti

  Ankara 12. İdare Mahkemesi, Sendikamıza 23.5.2006 tarihinde tebliğ edilen kararıyla, Tüpraş'ın %14,76'sının İMKB Toptan Satışlar Pazarında satılmasına dair Özelleştirme İdaresi Başkanlığı işlemini iptal etti.  
 • 'Madenler vatandır, vatan satılmaz'

  Sendikamızın çok yakından bildiği ve halen devam eden Tüpraş'ın özelleştirme sürecinde yaşadıklarını şimdi de Soma Maden işçileri yaşıyor.
 • Tüpraş davasında sonuna kadar

  Sendikamız, Tüpraş'ın yüzde 51'lik hissesinin satışının iptaline ilişkin açtığı davaları esastan sonuçlandıran Danıştay 13. Dairesi’nin “red” kararları için, kararların temyiz incelemesi üzerine bozulması ve temyiz incelemesi sonucuna kadar yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda dava açtı.  
 • Tüpraş işçisi özelleştirmeye bir kez daha hayır dedi

  Tüpraş Genel Müdürlüğü ve İzmit Rafineri Müdürlüğü'nde gündüz vardiyası çalışanları vardiya değişim saatinde fabrika önünde toplanarak, Tüpraş’ta yürütmeyi durdurma kararını uygulamayan ÖİB yetkililerini bir kez daha protesto etti
 • Özelleştirme İdaresi başkanı Metin Kilci hakkında yargı kararını uygulamamak fiili nedeniyle suç duyurusu

  Petrol-İş sendikası, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2.2.2006 tarih ve 2005/862 ve 864 sayılı dosyalarında verilen yürütmenin durdurulması kararları gereklerini 30 günlük yasal süre içerisinde yerine getirmeyerek Anayasa'nın 138.maddesinin  ve 2577 sayılı yasanın 28.maddesinin ihlali sebebiyle Özelleştirme İdaresi başkanı Metin Kilci hakkında suç duyurusunda bulundu.      
 • Tüpraş'ta hukuksuzluğa devam kararı çıktı

  Dün bir açıklama yapan ÖİB, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2 Şubat 2006 tarihinde aldığı, Tüpraş’ın %51'lik hissesinin blok satışına ilişkin ihale komisyonu kararının ve ihale şartnamesinin yürütmesinin durdurulması kararını uygulamamıştır. İdare hukuki değil keyfi hareket ederek, 30 günlük yasal süre içerisinde bu kararı uygulamamakla suç işlemiştir.
 • 'Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti midir?'

  Tüpraş İşçileri Soruyor: 'Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti midir?' 02 Şubat 2006 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararının ÖİB’ye tebliğ edilmesinin 27. gününde, Petrol-İş Sendikasına üye işçiler bugün bir kez daha eylem yaparak hükümeti ve tüm ilgilileri uyardı: 'Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ise derhal mahkeme kararı uygulansın!'
 • Üretimden gelen gücünü kullanan Tüpraş işçisi bugün iş bıraktı

  Tüpraş’ta idare’ye tanınan 30 günlük sürenin dolmasına 3 gün kalmasına rağmen kararın hala uygulanmaması nedeniyle sendikamız üyesi Tüpraş rafineri işçileri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), siyasi iktidar ve ortada yargı kararı yokmuş gibi davranıp işlemlerin devamı niteliğinde kararlar alan Koç-Shell Konsorsiyumu’nu bir kez daha uyarmak için bugün tam gün iş bırakma eylemlerine başladı.
 • 'Tüpraş’ta demokratik haklar sonuna kadar kullanılacaktır'

  Petrol-İş Başkanlar Kurulu 14-15 Mart 2006 tarihinde Bursa’da toplanarak dünyadaki ve ülkedeki gelişmeleri görüşmüş, Tüpraş’a dair gelişmeleri değerlendirmiş, toplu iş sözleşmelerini, örgütlenme faaliyetlerini, sendikalaştıkları için işlerini kaybeden BPO’daki üyelerimizin durumunu, sosyal güvenliği ve sendikaları ilgilendiren yasa ve tasarıları ele almıştır.  Başkanlar kurulumuz, ortaya konan görüş ve önerilerin ne şekilde hayata geçirilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduktan sonra tüm bu konulara ilişkin yaklaşımlarını aşağıda yer alan sonuç bildirgesi ile üyelerimize ve kamuoyuna duyurmayı kararlaştırmıştır.
 • Kocaeli Tüpraş işçileri Ankara eyleminde

  Tüpraş' ın özelleştirilmesine karşı çıkan Petrol-İş Sendikası üyesi Kocaeli Tüpraş rafineri işçileri, diğer rafineri işçileriyle birlikte 7 Mart tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun verdiği yürütmeyi durdurma kararını uygulamayan ÖİB önünde toplanarak eyleme destek verdi.

Sayfalar