• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • Maliye Bakanı doğruyu söylemiyor

  Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan, 2009 bütçesi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmasında AKP hükümetinin gerçekleştirdiği özelleştirmeler ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştur. Sayın Unakıtan ülkemiz tarihinin en şeffaf özelleştirme uygulamalarının AKP döneminde gerçekleştirilmiş olduğunu ve satışların yüksek fiyattan yapıldığını iddia etmektedir.  
 • Petkim'de neler oluyor?

  Yurdunu seven bir avuç örgütle birlikte, özelleştirmelere yıllarca karşı çıktık; ülkemiz için, halkımız için son derece büyük önemi olan, yılların toplumsal emeği ile oluşturulmuş dev sanayi  kuruluşlarımızı satmak değil, yapısal reformlarla daha yararlı hale getirmek gerekir; satarsanız yanlış yaparsınız dedik, dinleyen olmadı.    
 • BOTAŞ özelleştirilemez

  Özelleştirme İdaresi Başkanı (ÖİB) Metin Kilci'nin hükümetin özelleştirme planlarına ilişkin açıklamaları çeşitli basın organlarına yansımıştır. Açıklamalarda, ÖİB'nin kamuda özelleştirilecek sektörleri ve birimleri incelediği, söz konusu kuruluşların hesaplarına, yapılarına ve mevzuatlarına bakıldığı belirtilmektedir.
 • Petkim'deki kriz Yönetim krizi

  21 Kasım 2008 tarihinde Petkim işçileri iş başı yapmayarak fabrika giriş kapısında toplandılar.
 • Petkim'deki kriz Yönetim krizi

  21 Kasım 2008 tarihinde Petkim işçileri iş başı yapmayarak fabrika giriş kapısında toplandılar. Burada işçilere seslenen şube başkanı Salih Mehmet AYDIN Petkim'de yaşanan sorunların bir yönetim sorunu olduğunu söyledi
 • Gemlik Gübre'de sendikasızlaştırmaya büyük öfke

  Sendikamızın örgütlü olduğu gübre sektöründe özelleştirmenin bedelini üyemiz işçiler ödüyor.
 • Gemlik Gübre'de sendikasızlaştırmaya büyük öfke

  Sendikamızın örgütlü olduğu gübre sektöründe özelleştirmenin bedelini üyemiz işçiler ödüyor. Son iki yıl içinde özelleştirilen Gemlik Gübre, İGSAŞ, Samsun Gübre, Kütahya Gübre gibi kuruluşları devir alan işverenler, sendikamız üyesi işçileri işten çıkarıyor, bu işyerlerinde sendikasızlaştırmayı ve düşük ücretle çalıştırmayı dayatıyor.
 • Gemlik Gübre'de işveren baskılarını arttırdı

  Sendikamızın Bursa Şubesi’nde örgütlü, Bursa-İstanbul karayolundaki üzerinde, Gemsaz Mevkii-Gemlik’te kurulu bulunan Gemlik Gübre Fabrikası işçileri, son bir ay içinde 26 üyemizi işten çıkarması, sendikalı işçileri işten atmakla tehdit etmesi ve sendikasızlaştırma baskılarını arttırması nedeniyle Gemlik Gübre işverenini protesto etmek için, bugün saat 16.30’da fabrika önünde eylem yapacak, fabrikadan Gemlik’e kadar yürüyecekler. .  
 • DİDDK temyiz itirazlarımızı reddederek, onama kararı verdi.

  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tüpraş'ta mevcut yüzde 51 oranındaki kamu payının blok satış yoluyla özelleştirilmesine ilişkin, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının, İhale İlanının, İhale Şartnamesinin, İhale Komisyonu Kararının iptali istemiyle Danıştay 13. Dairesi’nde açılan davalarımızda verilen red kararlarına yapılan temyiz itirazlarımızı reddederek, onama kararı verdi.   
 • Ya Basta ( Yeter Artık)

  ABD ve AB gibi sömürü düzenini kurumsallaştırmış emperyalist ülkelerin dayatması, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların talimatı sonucunda iktidardaki işbirlikçi hükümetler eliyle gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarında sıra şeker fabrikalarına gelmiştir.

Sayfalar