• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • Haziran ayında en az 141 işçi yaşamını yitirdi...

  Soma katliamı; Şırnak’ta, İstanbul’da, Bursa’da, Maraş’ta ve tüm coğrafyamızda devam ediyor. İnşaat, tarım, taşımacılık ve maden işkolu yangın yeri, Haziran ayında en az 141 işçi yaşamını yitirdi.
 • Avrupa Sanayi İşçileri Sendikası IndustriAll Üç Federasyonun Birleşmesiyle Kuruldu

  Kimya ve enerji, metal ve otomotiv, tekstil ve deri işkollarında faaliyet gösteren üç Avrupa federasyonunun tek bir sanayi işçileri federasyonu çatısı altında birleşmesi günümüz kapitalizminin geli
 • AKP ‘bor’u da satacak

  Hükümetin bor madenlerinin özelleştirilmesine olanak tanıyacak bir yasa değişikliği, Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nı da harekete geçirdi. Maden-İş konuyla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırladı. Raporda iki tekelin fırsat kolladığı, devletin madenleri elden çıkarmaması gerektiği vurgulandı.
 • Sağlık emekçileri Erciş’i anlatıyor

  Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası temsilcileri tarafından oluşturulan Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Hızlı Değerlendirme Ekibi Van Erciş’e gitti. Erciş’de sağlık ortamı ve depremzedelerin durumuna ilişkin bilgilerin bulunduğu raporu yayımlıyoruz.
 • TMMOB: HES’ler doğayı yok ediyor

  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) HES’lerle ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. Kamuoyuna sunulan rapora göre son dönemde izin verilen HES’lerin şimdiye kadar var olan HES’lerden çok daha az elektrik üreteceği ortaya konulurken amacın, doğayı, yok etmek pahasına, piyasaya açmak olduğu belirtiliyor.