• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Politika Belgesi

Avrupa Sanayi İşçileri Sendikası IndustriAll Üç Federasyonun Birleşmesiyle Kuruldu

09.07.2012

Kimya ve enerji, metal ve otomotiv, tekstil ve deri işkollarında faaliyet gösteren üç Avrupa federasyonunun tek bir sanayi işçileri federasyonu çatısı altında birleşmesi günümüz kapitalizminin gelişme özellikleri açısından zorunluydu. IndustriAll-Avrupa (Avrupa Sanayi İşçileri Federasyonu) bu zorunluluğun ifadesidir. 1 Haziran 2012’den itibaren uluslarötesi şirketler artık karşılarında yedi milyonun üzerinde sanayi işçisinin birleşik gücünü bulacak.

Uluslarötesi şirketlerin sanayi sektöründe faaliyet gösterirken işkolları arasındaki sınırları gözetmemesi, sendikal hareketin bu gerçekliği dikkate alarak yeniden yapılanmasını gerektiriyordu. Avrupa düzeyinde gerçekleşen budur.

Yeni federasyonun Mayıs ayında Belçika’nın Brüksel kentinde yaptığı Kuruluş Kongresi’nde yeni Anatüzük ve bir Politika Belgesi kabul edildi.

Dosyamızda söz konusu Politika Belgesi’nin tam metnini veriyoruz.

Aşağıdaki linkten Raporu okuyabilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

http://issuu.com/petrol-is_dergisi/docs/1-21disiliskiler?mode=window&backgroundColor=%23222222

Kaynak: Dış İlişkiler Servisi