• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • 'Birleşik emek hareketi yaratacağız'

  Aydınlık gazetesinin Petrol-İş'in 26. Olağan Merkez Genel Kurul'una dair Başkan Mustafa Öztaşkın'ın konuşmasından alıntılar yapan haberini yayımlıyoruz.
 • Sendikal Güçbirliği Platformu'nu yazdı

  Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Aziz Çelik, Birgün Gazetesi'nde 15 Eylül tarihinde "Sendikal Güçbirliği Platformu" başlıklı bir yazı yazdı. Yazıyı okurlarımızla paylaşıyoruz.
 • Bu sendikal mücadelenin 'siyasal' ayağı olmalıdır

  Atilla Özsever ile geçmişteki deneyimlerin ışığında Türk-İş içindeki muhalif sendikaların neler yapabileceğini değerlendirdik. Özsever, Petrol-İş'in de içinde bulunduğu yeni "alternatif" hareketin geleceğine ilişkin kestirimlerini paylaştı.
 • Tarihsel bir girişim

  Türk-İş içindeki 10 sendikanın mücadeleci bir sendikal hareket yaratma doğrultusundaki girişimi üzerine Gazeteci/Yazar Hakan Tahmaz ile görüştük. Bu adımı, "tarihsel bir girişim" olarak niteleyen Tahmaz, "Açıklamadan 10 sendikanın yeni sendikal hareket yaratma konusunun, sendika kongreleri hesaplarına indirgemekten uzak bir yaklaşımla el alması girişimin kalıcı bir çaba olduğunu gösteren önemli bir emaredir" değerlendirmesini yapıyor.
 • Sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışı yeniden tesis edilmelidir

  Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yapısal sorunlar içinde boğuşan sendikal harekete yönelik güven giderek azalmaktadır ve bu durum emekçilerin örgütlü mücadeleyi yürütecek başka platform arayışlarına yöneltmektedir. 
 • 10 sendikanın çağrısı cesaret verici

  1 Temmuz’da Türk-İş’e bağlı 10 sendikanın ortak bir çağrı metni ile Türkiye’de sendikal harekete yönelik tespitleri ve bu tespitler üzerinden Türk-İş'e yönelen eleştiriler ve yeni bir sayfanın açılması talepleri, yakın tarihe bakıldığında önemlidir, cesaret vericidir ve haklı bir arayışın işaretidir.
 • 10 Ağustos toplantısı

  Türk-İş içinde mücadeleci bir hareket için yola çıkan 10 sendikanın İstanbul'da gerçekleştirdiği ilk bölgesel toplantı.
 • Demokratik, mücadeleci ve güçlü yeni bir sendikal hareket

  Aralarında sendikamız Petrol-İş'in de yer aldığı Türk-İş’e bağlı 10 sendika demokratik, mücadeleci ve güçlü bir sendikal hareket oluşturmayı planlıyor.

Sayfalar