• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

12 Eylül'de Gülen'lere karşı 12 Eylül'de 'Hayır' diyoruz

DİSK, KESK Şubeler Platformu'ndan 16 Şube, Petrol-İş, Belediye-İş, Deri-İş, Hava-İş, Kristal-İş, Tekgıda- İş, Tezkoop-İş, TGS, Tüm Bel-Sen, TMMOB ve CHP İstanbul İl Örgütü, bazı sanatçılar, sivil toplum örgütleri ortak bir basın açıklaması yaparak, referandumda önlerine sunulan Anayasa'ya bir kez daha “hayır” dediler. 

31.08.2010

DİSK, KESK Şubeler Platformu'ndan 16 Şube, Petrol-İş, Belediye-İş, Deri-İş, Hava-İş, Kristal-İş, Tekgıda- İş, Tezkoop-İş, TGS, Tüm Bel-Sen, TMMOB ve CHP İstanbul İl Örgütü, bazı sanatçılar, sivil toplum örgütleri ortak bir basın açıklaması yaparak, referandumda önlerine sunulan Anayasa'ya bir kez daha “hayır” dediler. Katılımcı kuruluş temsilcileri ve kişiler 31 Ağustos günü saat 12.30'da Taksim tramvay durağında bir araya geldiler.

Basın açıklamasını tüm sendikalar ve sivil toplum örgütleri adına DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi okudu. Çelebi konuşmasına 9 kez orasından burasından değiştirilen 12 Eylül Anayasası'na 12 Eylül'de bir yama daha ekleneceğini, hazırlanan yeni Anayasa'nın yurttaşı devlete karşı değil, devleti yurttaşa karşı koruyan bir niteliğe haiz olduğunu belirterek başladı.

Referandum çalışmaları sırasında hükümetin 12 Eylül'de asılan devrimcilerin fotoğraflarını kullanmalarını kınayan Çelebi konuşmasını şöyle sürdürdü: “12 Eylül'de katledilen devrimcilerin fotoğraflarını sergiliyorsunuz. Şimdi soruyoruz; 12 Eylül'de idam edilip, cezaevlerinde öldürülen ve ailelerine bildirilmeden defnedilen hangi insanın mezarını buldunuz? Sizler 12 Eylül'ün nimetlerinden yararlanarak tahtınıza kurulurken, bugüne kadar 12 Eylül'e karşı dişini tırnağına takarak mücadele eden her türlü bedele göğüs geren bizlerdik. Bu tarihe yazılmıştır, sizin takiyyeciliğiniz bu gerçeği değiştirmez”

Göz boyamaya yönelik değişiklikler

Çelebi daha sonra, özelleştirme politikalarıyla çalışanları işsiz bırakan, işçileri taşeronlaştırmaya, örgütsüzlüğe, esnek üretime ve 4C'ye mahkum eden, sendikal sosyal hakları ortadan kaldıran , “ Özel istihdam bürolarını” kurmaya çalışan, çalışanların “katkı paylarını” eğitim ve sağlık haklarını gaspeden, emekçilerin kıdem tazminatlarını ortadan kaldırmaya hazırlanan bu hükümetin, gerçek anlamda temel hak ve özgürlükleri genişleten Anayasa değişikliklerini yapamayacağını, belirtti.

Yeni Anayasa’nın 12 Eylül anlayışını ve piyasa ekonomisini kalıcılaştırmaya yönelik olduğunun altını çizen Çelebi, “ Sendikal haklar alanındaki değişiklikler anlamlı hiçbir değişiklik sağlamayacak şekilde düzenlenmiş olup gözboyamaya yönelik bir nitelik taşımaktadır. Grev hakkı zorunlu tahkim sistemi üzerinden açıkça yasaklanmaktadır.

Değiştirilen birçok maddede eskisinden de uzun ve ayrıntılı hükümler getirilerek 12 Eylül Anayasa'sının yasakçı özü hem içerik hem de yöntem olarak korunmaktadır” dedi. Türkiye'nin ihtiyacının temel hak ve özgürlükleri güvenceye alan, yasakları kaldıran demokratik bir Anaysa olduğuna vurgu yapan Çelebi, “ 12 Eylül'de “Bugüne kadar işçiler güldü, artık gülme sırası bizde” diye gülenlere, “Mezardan çıkıp evet diyin” diyen Gülen'lere karşı işçi sınıfının cevabı nettir: Ne unuturuz ve affederiz! 12 Eylül'de Gülenlere karşı 12 Eylül'de “Hayır” diyoruz” diyerek basın açıklamasını sonlandırdı... Sendikamız Petrol- İş’in de hem Genel Merkez hem de Şubeler düzeyinde katıldığı eylem, İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yapılan yürüyüş ile son buldu.