• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Yunanistan işçileriyle dayanışma

7 Mart'ta eylemdeyiz

RETUNSEE 7 Mart Çarşamba günü tüm işçileri işgücü maliyetini düşürmek için Yunan işçilerini sefalete sürükleyen piyasa ekonomisini protesto eylemine davet etti. Petrol-İş'in örgütlü olduğu işyerlerinde de 7 Mart Çarşamba günü sabahleyin işe giriş saatlerinde işyerleri önünde toplanacak Petrol-İş üyesi işçilere hitaben hazırlanan bildiriler okunacak, Yunanistan'daki emekçi kardeşlerimizle dayanışma dile getirilerek Yunan işçilerinin onurlu mücadelesine destek verilecek.

Basın Servisi
02.03.2012

Basın Açıklaması...Basın Açıklaması...

PETROL - İŞ ÜYELERİ YUNANİSTAN İŞÇİLERİNİN

HAKLI MÜCADELESİNİ DESTEKLİYOR

7 Mart'ta Yunan işçileriyle dayanışmak için eylemdeyiz

 

Sendikamız Petrol-İş'in de üyesi olduğu Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Bölge Ağı RETUNSEE 11 Şubat 2012 günü Yunanistan'ın Kavala kentinde yapılan 4. Genel Kurulunda oybirliğiyle aldığı kararla, 7 Mart 2012'yi Yunanistan İşçileriyle Dayanışma ve Ortak Eylem Günü olarak belirledi. RETUNSEE 13 ülkeden 23 enerji sendikasının yaklaşık 200 bin üyesini çatısı altında topluyor. Bölge ağı şu ülkeleri kapsıyor: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Makedonya, Yunanistan, Moldova, Karadağ, Sırbistan, Romanya, Slovenya, Türkiye.

RETUNSEE 7 Mart Çarşamba günü tüm işçileri işgücü maliyetini düşürmek için Yunan işçilerini sefalete sürükleyen piyasa ekonomisini protesto eylemine davet etti. Bu bağlamda Petrol-İş'in örgütlü olduğu işyerlerinde de 7 Mart Çarşamba günü sabahleyin işe giriş saatlerinde işyerleri önünde toplanacak Petrol-İş üyesi işçilere hitaben hazırlanan bildiriler okunacak, Yunanistan'daki emekçi kardeşlerimizle dayanışma dile getirilerek Yunan işçilerinin onurlu mücadelesine destek verilecek.

“Köhnemiş serbest piyasa ideolojisinin ve onun politikalarının yarattığı küresel ekonomik kriz ABD'den Avrupa'ya sıçradı. Avrupa'da krizin merkezine çekilen ilk ülke ise Yunanistan oldu. Sırada Avrupa'nın öbür “Güney ülkeleri” var” denilen Petrol-İş bildirisi şöyle:

“IMF, AB ve Avrupa Merkez Bankası'ndan oluşan troyka krizden çıkış reçetesi olarak Yunanistan hükümetinin alacağı kredi paketleri karşılığında bir kemer sıkma programı dayattı. Bu programla fatura krizden hiçbir şekilde sorumlu olmayan Yunanistan işçi sınıfının ve emekçi halkının omuzlarına yıkılıyor.

Son iki yılda ücretler ve emekli maaşları yüzde 10 ila yüzde 50 arasında düşürüldü. Buna karşılık, işsizlik yüzde 18,5'e, yoksulluk oranı yüzde 26'ya fırladı.

Toplu sözleşme sistemi, işkolu sözleşmeleri başta olmak üzere, kaldırılıyor. Asgari ücret yürürlükten kaldırılıyor. Buna karşılık bireysel iş sözleşmeleri dayatılıyor.

Bireysel ve toplu işten çıkarmalar kolaylaştırılıyor.

Esnek ve güvencesiz çalışma teşvik ediliyor.

Kamu sektörü özelleştirmelerle daraltılıyor, dağıtılıyor.

Yunanistan işçi sınıfı sendikalarının saflarında emekçi halkın öbür kesimleriyle birlikte bu kemer sıkma politikalarına karşı genel grevlerle, yığın eylemleriyle ve her türlü meşru yöntemle direniyor. Bu sistemli saldırıya geçit vermeyeceğiz diyor.

Yunanistan'daki enerji işçileri mücadelelerini bütün dünyaya şöyle açıklıyorlar:

“Önceki kuşaklar bizlere mücadeleyle elde edilmiş kazanımlar bıraktı. O kazanımları savunmalıyız, bunu emeklilerimize borçluyuz.

Mücadelemizle bu kazanımları genişlettik. Bunları savunmalıyız, bunu kendimize borçluyuz.

Bu drahomayı (çeyizi) gelecek kuşaklara teslim etmeliyiz. Bunu genç işçi arkadaşlarımıza, çocuklarımıza borçluyuz.”

Petrol-İş Sendikası olarak bizler Yunanistan'daki işçi kardeşlerimizle dayanışmamızı dile getiriyor, onları bu meşru ve onurlu mücadelede desteklediğimizi belirtiyoruz. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir. “

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PETROL-İŞ SENDİKASI

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

Kaynak: Dış İlişkiler Servisi