• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Çapa ve Cerrahpaşa'da grev

Çapa ve Cerrahpaşa hastanelerindeki sağlık emekçileri sağlıkta dönüşüm ve Kanun Hükmünde kararname ile yapılan son düzenlemelere karşı bir günlük grev yapacak.

22.11.2011

Çapa ve Cerrahpaşa hastanelerindeki sağlıkçılar, hükümetin sağlık alanında yarattığı yıkıma karşı g(ö)reve çıkıyorlar.

Çapa ve Cerrahpaşa hastanelerindeki sağlık emekçileri sağlıkta dönüşüm ve Kanun Hükmünde kararname ile yapılan son düzenlemelere karşı bir günlük grev yapacak.

İki hastane de yapılacak g(ö)reve öğretim üyeleri, asistanlar, uzman hekimler ve tüm sağlık çalışanlarının yanı sıra tıp öğrencileri de katılacak. 22 Kasım günü her iki hastanede de sadece acil servisler açık olacak.

22 Kasım etkinlik programı ise şöyle:

- Saat 9.00'dan başlayarak İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinde kurulan GöREV çadırının önünde toplanma

- Saat 10.00'da İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinden yürüyüşe başlayarak 10.30'da Fındıkzade'de bir araya gelme ve ardından toplu olarak İstanbul Tıp Fakültesi'ne doğru yürüyüşe geçme

-Saat 12.00'de İstanbul Tıp Fakültesi'nde GöREV çadırının önünde basın açıklaması

SON DÜZENLEMELER NE ANLAMA ANLAMINA GELİYOR

Son çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle yasalaşan Tam Gün ve Kamu Hastane Birlikleri yasalarıyla sağlık alanının piyasalaştırılmasında önemli bir adım atıldı. Bu yasalar, sağlıktaki piyasalaştırmanın yanı sıra sağlıkçıların güvencesizleştirilmesi ve tıp fakültelerinde verilen tıp eğitiminin niteliksizleştirilmesi anlamına geliyor.

devamı için;