• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • Kadroya geçmek istedi işten çıkarıldı

  Kamuda sözleşmeli personeller bir bir kadroya geçirilirken, Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan sağlık fizikçisi sadece kadroya geçme talebini Bakanlığa ilettiği için işten atıldı. 
 • Sahte sendika yasasını kabul etmeyeceğiz

  KESK İstanbul Şubeler Platformu üyeleri, “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı”nın Bakanlar Kurulu’na sevk edilmesini protesto etti.
 • Süresiz grevin ayak sesleri

  İstanbul Üniversitesi’ne bağlı hastanelerde çalışan sağlık emekçileri, sağlıkta dönüşüm yasalarına, kanun hükmünde kararnamelere (KHK), tam gün yasasına, tıp eğitiminin niteliksizleştirilmesine, sağlıkçıyı tüccar, hastayı müşteri yapan politikalara karşı grev yaptı. 
 • Çapa ve Cerrahpaşa'da grev

  Çapa ve Cerrahpaşa hastanelerindeki sağlık emekçileri sağlıkta dönüşüm ve Kanun Hükmünde kararname ile yapılan son düzenlemelere karşı bir günlük grev yapacak.
 • Sağlık çalışanları Ankara'da toplanıyor

  Düzenleyicileri arasında sendikamız Petrol-İş'in de bulunduğu "Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi" 18-20 Kasım tarihleri arasında Ankara'da yapılıyor.