• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Süresiz grevin ayak sesleri

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı hastanelerde çalışan sağlık emekçileri, sağlıkta dönüşüm yasalarına, kanun hükmünde kararnamelere (KHK), tam gün yasasına, tıp eğitiminin niteliksizleştirilmesine, sağlıkçıyı tüccar, hastayı müşteri yapan politikalara karşı grev yaptı. 
23.11.2011

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı hastanelerde çalışan sağlık emekçileri, sağlıkta dönüşüm yasalarına, kanun hükmünde kararnamelere (KHK), tam gün yasasına, tıp eğitiminin niteliksizleştirilmesine, sağlıkçıyı tüccar, hastayı müşteri yapan politikalara karşı grev yaptı. Yıkım yasalarının ve saldırıların devam etmesi halinde grevlerin Türkiye geneline yayılacağı uyarısını yapan sağlıkçılar, sendikalara, meslek odalarına, emekten yana siyasi partilere, hasta ve hasta yakınlarına birlikte mücadele çağrısı yaptı.

İkinci grevin Ankara’daki tıp fakültelerinde Cuma günü yapılacağını açıklayan sağlıkçılar, diğer büyük illerde yapılacak grevlerin ardından süresiz greve çıkacakları uyarısında da bulundu.

İstanbul Üniversitesine bağlı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi ve İstanbul Kardiyoloji Enstitüsü’nde çalışan öğretim üyeleri, asistan ve uzman hekimler, bu sabah iş başı yapmayarak grev çadırlarının önünde toplandı. Derslere girmeyen öğrenciler de grev çadırları önünde toplanarak greve destek verirken, hastanelerde örgütlü olan Tez Koop-İş üyesi işçilerle, Taşeron İşçileri Derneğinin çağrısına uyan birçok taşeron çalışan da greve destek verdi. Emekten yana siyasi partilerin yöneticileri, KESK İstanbul Şubeler Platformu ile birçok sendika yöneticisi de greve destek olmak için Çapa ve Cerrahpaşa’ya  geldi.

HASTALARDAN DESTEK

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi girişinde kurulan grev çadırının önünde bir araya gelen sağlık emekçileri, çıkardıkları bildirileri hastalara dağıtırken, teker teker hastalarla konuşarak neden greve çıktıklarını anlattı.

devamı için;