• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Sahte sendika yasasını kabul etmeyeceğiz

KESK İstanbul Şubeler Platformu üyeleri, “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı”nın Bakanlar Kurulu’na sevk edilmesini protesto etti.
25.11.2011

KESK İstanbul Şubeler Platformu üyeleri, “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı”nın Bakanlar Kurulu’na sevk edilmesini protesto etti. Galatasaray lisesi önünde eylem yapan KESK’liler “Sahte sendika yasasını kabul etmeyeceğiz iş güvencesine dokundurtmayacağız” pankartı açtı. Sendika üyeleri, “Sahte sendika yasasına hayır”, “Devlet zulümlü sendikaya hayır” ve “Sözleşmeli köle olmayacağız” diye slogan attı.

KESK’liler adına açıklama yapan KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ersoy Adıgüzel, uluslararası anlaşmalar ve sözleşmelerin ayaklar altına alındığını ve grevli toplu sözleşme haklarının tanınmadığını belirtti. Adıgüzel, yasa taslağında örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin devam ettiğini dile getirdi. AKP Hükümetinin bugüne kadar 35 kanun hükmünde kararname (KHK) çıkardığının altını çizen Adıgüzel, KHK’ler yoluyla değişiklik yapılması yoluna gidilmesinin parlamenter bir anayasal düzen açısından kabul edilemez olduğunu ifade etti.