• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Eğitimde yoğun bir dönem

Gebze Şube'de üyelerin beşte biri eğitime katıldı

Sendikamızın yeni üye eğitimleri kapsamında Gebze Subesi bir hafta süren eğitim dizisi gerçekleştirdi. 9 Nisan Pazartesi günü başlayan eğitimler, 13 Nisan Cuma günü akşama kadar devam etti.

Basın Servisi
17.04.2012

 

Eğitimler, şube konferans salonunda her gün biri sabah 10.00-12.30, diğeri de akşam 17.00-19.30 arasında olmak üzere toplam 10 kez tekrar edildi. Böylece, günlük kesintisiz beş altı saatten oluşan bir eğitim gerçekleştirildi. Sadece tek molanın verildiği eğitimler, beklentilerin üzerinde bir başarı ile hayata geçirildi. Bütün eğitimlerin açılışı Şube Başkanı Süleyman Akyüz, Başkan Yardımcısı Eyüp Akdemir ve Başkan Yardımcısı (Mali) Orhanettin Yıldız tarafından yapıldı. Eğitim öncesinde şube yönetimi üyelerimizin sorularına cevap verdi.

Eğitimlere yeni üyelerimizin sayısının fazla olduğu (Superlas, Enplast, Betesan, Plascam, Cambro ozay, Pimaş, Mecaplast ve Alpla) işyerlerimiz katıldı. Eğitimlere katılan genç üyelerimizin sayısı 540'a ulaştı.  Şubenin üye sayısı göz önüne alındığında, katılımcı sayısının, normalde eğitimlerde beklenen katılımcı oranının çok üzerinde gerçekleştiği de anlaşıldı.

Eğitimlerin tümü sendika eğitim uzmanımız Erhan Kaplan tarafından verildi. Eğitim boyunca üyelerimiz, Erhan Hoca ile birlikte sendikanın niçin gerekli olduğu konusunda kafalarında oluşabilecek soru işaretlerine cevap aradılar.

Güz döneminde devam edilecek

Üyelerimiz, işverenlerden talepte bulunurken nasıl bir yol ve yöntem izleyeceklerine dair çeşitli tartışmalar yaptılar. Üyelerimize, işyerlerinde toplu sözleşme döneminde hayalci taleplerde bulunmak yerine, neyi, nasıl ve ne ölçüde alabiliriz sorusunun sorulması gerektiği anlatıldı. Ayrıca, toplu sözleşmeleroe güçler dengesinin hesaba katıldığı bilimsel yöntemlerin kullanıldığı bir mantık  yürütülmesi gerektiğinin de altı çizildi.

Temsilcilerle üye ve temsilcilerle şube ilişkileri de  eğitimlerde ele alınan konular arasındaydı. Üye, temsilci, şube ve genel merkez uyumunun esas alındığı, her kademede üyenin seçme hakkına izin veren Petrol-İş geleneğinin ne denli demokratik olduğu da üyelerimiz tarafından kabul edildi.İnter aktif bir eğitim metodu ile, doğrudan katılımcıların da müdahalesine izin veren bir tarzda yürütülen eğitimler, üyelerimiz tarafından çok yararlı bulundu.
Petrol-İş Gebze Şubesi, üyeleriyle örgütü buluşturan ve üye-örgüt ilişkisini çok daha sağlıklı temellere oturtan bu tarz eğitimlere 2012 Güz Dönemi'nde de devam edecek.

Kaynak: Gebze Şubesi