• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Eğitim yapboz tahtası, çocuklarımız kobay değil

Geleceğimizle oynamayın! Ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin!

Aralarında Petrol-İş'in de yer aldığı,  27 sendika, oda, vakıf ve sivil toplum kuruluşu  4+4+4'le eğitim sisteminde değişiklik öngören düzenlemeye, “Ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin!” değerlendirmesiyle tepki gösterdi.

 

27.03.2012

Aralarında Ankara ve İstanbul baroları, Atatürkçü Düşünce Derneği, Eğitim-İş Sendikası, Petrol-İş, Belediye-İş, Ziraat Mühendisleri Odası'nın da bulunduğu 27 sivil toplum kuruluşu 27 Mart tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan ve eğitim sisteminde değişiklik öngören 4+4+4 için ortak açıklama yaptı.

Eğitimin ulusal bir konu olduğuna, siyasi ve ideolojik kavgalara, hırslara ve iktidar oyunlarına feda edilemeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, "Siyasi iktidarın ansızın gündeme getirdiği, alelacele kanunlaştırmak için dayattığı 4+4+4 sistemi, eğitimi ulusal ve bilimsel bir konu olmaktan çıkarmakta, siyasi bir projeye dönüştürmektedir. Oysa çocuklarımız, siyasi projelere kurban edilemeyecek kadar değerlidir. Eğitim yapboz tahtası, çocuklarımız kobay değildir. Geleceğimizle oynamayın! Ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin" denildi.

"İKTİDAR OLMAK, KEYFİ BİÇİMDE

HER İSTEDİĞİNİ YAPABİLMEK DEĞİLDİR"

Açıklamada, 12 milyon öğrenciyi ve ailelerini, öğretmenleri, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bir "dönüşümün", uzmanların görüşü alınmadan, bilim çevrelerinde tartışılmadan, geçici oy çoğunluğuna dayanılarak, parmak hesabıyla yapılamayacağı belirtildi. "Hiçbir siyasi iktidar böylesine önemli bir konuda, bilimsel verileri ve uzman görüşlerini bir yana bırakarak, salt kendi siyasi tercihine göre hareket edemez. İktidar olmak, keyfi biçimde her istediğini yapabilmek değildir" denilen açıklamada, bir 'oldu-bittiyle', eğitim-öğretim birliği paramparça edilerek eğitimde kesintili bir model benimsenmesinin, ilkokulun 4 yıla indirilmesinin, ortaokulun fiili meslek okuluna dönüştürülmesinin bilimsel hiçbir dayanağı bulunmadığı ifade edildi.

Çocukların, 9-10 yaşında meslek seçmeye zorlandığına, siyasi bir şekillendirmenin tezgahına sokulduğuna işaret edilen açıklama, şu değerlendirme yer aldı:
"Özellikle kız çocuklarının okumalarını engelleyecek, çocuk gelinler, çocuk işçiler ve mutsuz nesiller yaratacak böyle bir sistemin uygulanmasının telafisi yoktur. Eğitim sistemi üzerinden Türkiye Cumhuriyetinin temel yapı taşlarıyla oynamak, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğiyle oynamaktır. Herkes kendi kendine sormak zorundadır: Bu acele ve ısrar neden? Çocuklarımız siyasi bir projenin denekleri yapılamaz. Siyasi iktidarı, bu dayatmadan vazgeçmeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

İLAN METNİNİ GÖRMEK İÇİN LÜTFEN EKTEKİ PDF DOSYAYI TIKLAYINIZ