• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Genel Başkanımız Canlı Yayına Konuk Oldu

1 Mayıs Cuma günü Genel Başkanımız Süleyman Akyüz Özgür Kocaeli Gazetesi’nin Facebook ve Instagram hesapları üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınına konuk olarak, 1 Mayıs ve Covid-19 salgını başta olmak üzere emeğin gündemine dair birçok başlıkta açıklamalarda bulundu.

04.05.2020

Genel Başkanımız Süleyman Akyüz 1 Mayıs Cuma Günü Özgür Kocaeli Gazetesi’nin Facebook ve Instagram hesapları üzerinden yapılan canlı yayınına konuk oldu. Süriye Çatak Tek’in sorularını yanıtlayan Genel Başkanımız Petrol-İş Sendikası tarihinin bir mücadele tarihi olduğunu, 1 Mayısların da bu mücadelenin önemli bir ayaklarından biri olduğunu belirtti.

“1 Mayıs En Kitlesel Bayram”

Süleyman Akyüz 1 Mayıs’a ilişkin “1 Mayıs dil, din, etnik kimlik, kültürel farklılıklar farketmeksizin tüm insanlığın kutladığı bir bayramdır. Ancak bu sene Covid-19 salgını sebebiyle alanlara çıkamıyor, hep beraber taleplerimizi milyonlarca dile getiremiyoruz. Ancak bu 1 Mayıs’ı kutlamayacağımız anlamına gelmiyor, örgütlü olduğumuz işyerlerinde üyelerimiz coşkulu bir şekilde bulundukları yerleri 1 Mayıs alanına çevirdiler. Taleplerimizi yine dile getirdik.” dedi.

“86 Arkadaşımız Salgına Yakalandı, 441 Üyemiz Karantinaya Alındı”

Covid-19 salgını dolayısıyla Petrol-İş’in üyeleri için nasıl önlem aldığı ve Petrol-İş üyelerinin bu süreçten nasıl etkilendiğine ilişkin soruya Süleyman Akyüz, “Salgının ilk gününden itibaren Petrol-İş Genel Merkezinden şubelere ve işyerlerindeki temsilciliklerimize kadar ayrıntılı bir bilgilendirme ağı oluşturuldu ve nasıl politikalar izlenmeliyiz diye tartışmalar yapıldı. Bu kapsamda örgütlü olduğumuz işyerlerinde vardiya sistemlerinde değişiklikler yaşandı, çalışma alanları sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendi ve işyerlerimiz sıksık dezenfekte edildi. Fabrika girişlerinde ateş ölçümü ve çalışırken maske kullanımı zorunlu hale getirildi.” dedi.

60 yaş üstü 2 bin Petrol-İş üyesinin çalışmadığını belirten Akyüz, “Korona virüse 86 üyemiz yakalandı, bu arkadaşlarımızın temas halinde oldukları kişiler de kontrol altına alındı. Ayrıca 441 üyemiz de karantina altına alındı.” dedi.

“290 Bin Firma Kısa Çalışma Ödeneğine Başvurdu”

Olağanüstü dönemlerin yaşandığı zamanlarda ilk olarak emekçilerin aleyhine yasalar çıktığını, işçilerin ezilmeye çalışıldığını belirten Genel Başkan, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara yapılan 1170 TL ödemenin  kabul edilebilir bir rakam olmadığını belirtti.

Tüm toplumların pandemiye hazırlıksız yakalandıklarını belirten Akyüz, “Bizde de dahil olmak üzere birçok işyeri kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Kısa çalışma ödeneğine başvuran firmaların sayısı 290 bin ve çalıştırdıkları 3,2 milyon kişi var. Zaten işsizlik rakamları çok yüksek, bir de salgın sebebiyle işini kaybeden milyonların olacağı öngörülüyor. Bu sebeple ülke olarak politikalarımızı yeniden gözden geçirmeli, çalışanları öne koyan tutum geliştirmeliyiz.” dedi.

“Sendikalar da Salgına Hazırlıklı Değil”

Sendikaların sınıfsal duruşları, örgütlenme hamleleri ve örgütlenme kapasiteleri, mali yapısı vb. birçok noktada son yirmi yıldır geriye gidişin olduğunu belirten Akyüz, “Haklarımızı gerileten, sendikaları zayıflatan anlayışa ses çıkarmamız gerekiyor. Biz, Petrol-İş olarak hangi siyasi parti ya da kurum işçi sınıfının haklarını zayıflatmaya çalışıyorsa o anlayışa karşı çıkıyoruz. Maalesef ki sendikaların eksiği; varlık sebeplerini işverenlere ya da iktidarlara bağlayarak politika üretmeleridir. Bu anlayış da bize bir şey kazandıramaz.” dedi.

"Stratejik Sektörler, Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Kamu Eliyle Yürütülmeli"

Genel Başkanımız 1 Mayıs sebebiyle Petrol-İş’in taleplerini bir kez daha yineledi;

*Bütün çalışanların yaşam şartları iyileştirilmelidir
*Kayıtdışı istihdama son verilmelidir
*Stratejik sektörler, eğitim, sağlık gibi hizmetler kamu eliyle yürütülmeli ve parasız olmalıdır
*Daha adil bir vergi düzeni yaratılmalı, emekçilerin üzerindeki yük alınmalıdır
*Kıdem tazminatı hakkını geriye götürecek herhangi bir politika tartışmaya dahi açılmamalıdır
*Sendikal örgütlenmeler önündeki engeller kaldırılmalıdır
*Grev yasakları ve grev ertelemeleri ortadan kalkmalıdır
*Yargı bağımsız olmalı ve yargıda eşitlik sağlanmalıdır
*İş cinayetlerine son verecek politikalar acilen geliştirmelidir
*İşten çıkarmalar yasaklanmalı, performans kriteri işçi sınıfına karşı sopa olarak kullanılmamalıdır