• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ICEM’in Eylem Planı hazır

Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (ICEM) 5. Olağan Kongresi’ne sunulmak üzere hazırlanan Eylem Planı, örgütün dönemsel ve bölgesel değerlendirmelerini içeriyor. 

DIŞ İLİŞKİLER SERVİSİ
07.10.2011

Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (ICEM) 5. Olağan Kongresi’ne sunulmak üzere hazırlanan Eylem Planı, örgütün dönemsel ve bölgesel değerlendirmelerini içeriyor. 40 sayfayı bulan dokümanda içinden geçilen dönemin analizinin yanı sıra geleceğe yönelik stratejiler de yer alıyor. Raporda “Örgütlenme”, “Sendikal Haklar ve İşçi Hakları”, “Küresel Çerçeve Sözleşmeler/Şirket Kampanyaları”, “Küresel Ekonomi”, “Sürdürülebilirlik/İklim Değişikliği”, “Taşeron İşçiliği”, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği”, “Kadınlar”, “Sektörler”, “Bölgeler”, “Proje Çalışmaları”, “Örgüt İçi Yapılar/Mali Konular/İletişim” ve “İşbirliği” başlıkları yer alıyor.

 

PANDEMİ FIRSATÇILIĞI YAPMAYIN KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Dünya ve ülkemiz, pandemi nedeniyle olağanüstü koşullardan geçmektedir. Normalleşme adımlarının atılmaya başlanması, bu sürecin çalışma hayatında işçilere yaptığı olumsuz etkileri henüz ortadan kaldırmamıştır. Aksine normalleşme ile birlikte oluşan ortamda, bazı işverenlerin bu durumu fırsata çevirme niyetlerini ortaya koyduğuna tanık olunmaktadır. İşçilerin bazı kazanılmış haklarının geri alınması girişimlerine pandemi süreci bahane edilmektedir. Hükümetin henüz ayrıntılarını açıklamadığı İst...
devamı