• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ILO'da güvencesiz çalışma konusunda yeni gelişmeler

IndustriALL Küresel Sendika ILO'nun düzenlediği Standart Dışı İstihdam Biçimleri Üzerine Uzmanlar Toplantısı'na katıldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcisi uzmanların katıldığı üçlü toplantıda, ILO'nun güvencesiz çalışmaya yaklaşımının güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

03.03.2015

16-19 Şubat günlerinde Cenevre'deki ILO genel merkezinde yapılan toplahtıda, güvencesiz çalışmanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan işçi haklarına yönelik tehditlere ILO'nun nasıl yanıt vermesi gerektiği tartışıldı.

ILO'nun hazırlayıp toplantıya sunduğu rapor çok bilinen bir tablo çiziyor. Özellikle düşük vasıflı işlerde güvencesiz çalışmanın nasıl çığ gibi yaygınlaştığını ve bu süreçten kadınlarla genç işçilerin ölçüsüz bir şekilde nasıl zarar gördüğünü gösteriyor.

Rapor güvencesiz çalışmanın zorunlu bir seçenek olarak dayatılması halinde ortaya çıkan sorunları ele alıyor. Avrupa ve ABD'de zorunlu kısmi zamanlı çalışma yüksek oranlardadır. Britanya'da ise tüm belirli süreli işçilerin beşte dördü ya deneme süresindedir ya da sürekli bir iş bulamamaktadır. Yunanistan, Portekiz ve İspanya'da bu rakam geçici işçilerin yüzde 90'ının üzerinde. ILO raporu güvencesiz çalışmanın ille de sürekli çalışmaya geçişi sağlayan bir atlama tahtası olmadığını gösteriyor. Aslında, geçici çalışma arttıkça, geçici işçilerin güvencesiz istihdamda kalmaları ve sürekli işçilere oranla işsiz kalmaları ihtimali artıyor.

ILO sendikaların bildiği bir gerçeği doğruluyor: Güvencesiz işçiler sürekli işçilerden daha az kazanıyor, sosyal güvenlikten yeterince yararlanamıyor, daha yüksek oranlarda iş kazasına uğruyor. Güvencesiz işçiler sendika ve toplu sözleşme haklarından yararlanmakta ciddi zorluklarla karşı karşıya. 

Uzmanlar Toplantısı ILO'nun güvencesiz çalışma konusunda veri derlemeye ve rapor hazırlamaya devam etmesini tavsiye etti. ILO ayrıca:

Güvencesiz çalışma konusunda uluslararası standartların daha etkin kullanılmasını sağlamalıydı,
Standartlardaki açıkları ve boşlukları incelemeli ve yeni standartlara duyulan ihtiyacı değerlendirmeliydi,
Güvencesiz işçilerin sendika ve toplu sözleşme haklarını kullanmasının önündeki engelleri incelemeliydi,
Toplu sözleşmelerin insana yakışır çalışma koşullarına nasıl katkıda bulunabileceği üzerinde kafa yormalıydı, 
İş teftişini ve güvencesiz işçilerin hukuk sisteminden yararlanmasını desteklemeliydi,
Güvencesiz işçilerin sosyal güvenlik kapsamına alınması üzerinde kafa yormalıydı,
Güvencesiz çalışmayla ve güvencesiz işçilerin korunması yöntemleriyle ilgili gelişmeleri belgelemeli ve bir bilgi havuzu oluşturmalıydı.

Tavsiyeler, ayrıca, geçici istihdam konusunda ve istihdam statüsüne dayalı ayırımcılık konusunda ilerde uzman toplantıları yapılmasını da öngörüyor, böylece bu iki alanda uluslararası çalışma standartlarının geliştirilmesine de olanak sağlıyordu.

Bu tavsiyeler daha sonra onaylanmak üzere ILO Yönetim Kurulu'na sunulacak.