• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Medyada Türk-İş Genel Kurulu

İşçi sınıfını ayağa kaldıracağız

Sendikamız Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın'ın Türk-İş Genel Başkanlığına adaylığı ile ilgili Gerçek Gündem'de bugün çıkan "İşçi sınıfını ayağa kaldıracağız" başlıklı haberi yayımlıyoruz.
GERÇEK GÜNDEM
06.12.2011

Türk-İş Genel Başkanlığına adaylığını koyan Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, Türk-İş'i ve işçi sınıfını yeniden ayağa kaldıracaklarını belirterek, ''Artık kazanılmış hakların korunmasının ötesine geçilerek yeni kazanımların elde edileceği, Türkiye'deki özellikle kuralsız, güvencesiz çalışma yaşamına karşı durulan ve ucuz iş gücü döngüsünü kırmaya çalışan bir anlayışla hareket edeceğiz'' dedi.

Öztaşkın, Türk-İş Genel Merkezi Başkanlar Kurulu Toplantı Salonunda düzenlediği basın toplantısında, mevcut yönetime eleştirilerde bulundu ve kendi yönetim anlayışlarını dile getirdi.

Sendikal Güç Birliği Platformu olarak liste çıkardıklarını anımsatan Öztaşkın, buna karşın Türk-İş'e bağlı 35 sendikanın ve üye bütün işçilerin adayı olduklarını söyledi.

Yönetime geldikleri takdirde sendikalar, genel başkanlar ve Türk-İş'in üyelerinin kendilerini daha fazla güvende hissedeceğini ifade eden Öztaşkın, Türk-İş'in gücünü, itibarını daha da artıran bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti. Öztaşkın, ''Konfederasyonun iyi yönetilmediği, sorunlara yeterli duyarlılığın gösterilmediği, bu sorunlar karşısında gerekli mücadelenin yapılmadığı kanısındayız. Türk-İş'in toplumsal sorumluluklarını unuttuğunu ifade ediyoruz'' dedi.

Sadece işçilerin sorunlarıyla değil, toplumun bütün sorunlarıyla yakından ilgilenen bir Türk-İş yaratma gayesinde olduklarını ifade eden Öztaşkın, şunları söyledi:

''Türk-İş'i, işçi sınıfını yeniden ayağa kaldıracağız. Artık kazanılmış hakların korunmasının ötesine geçilerek yeni kazanımların elde edileceği, Türkiye'deki özellikle kuralsız, güvencesiz çalışma yaşamına karşı durulan ve ucuz iş gücü döngüsünü kırmaya çalışan bir anlayışla hareket edeceğiz. Bunları yaparken sendikalar arasındaki işbirliğini, dayanışmayı her zamankinden daha fazla gerçekleştireceğiz. Önce Türk-İş'in kendi içindeki ayrılıklar ortadan kaldırılacak. Bizi genel kurulda destekleyen, desteklemeyen bütün sendikalara, hatta oy vermeyenlere daha fazla olmak üzere ilgi gösterilecek, sorunlarıyla yakından ilgilenilecek. Emeğin diğer örgütleriyle yakın temas içinde olacağız. Emeğe karşı yapılan saldırılara karşı birlikte hareket edeceğiz.''

-''Bütün işçilerin sesi''-

Genel Kurulun bir dönüm noktası olabileceğini dile getiren Öztaşkın, yıllardır özelleştirmelere karşı, sosyal güvenlikteki sıkıntılara karşı duruşlarının belli olduğunu, Tekel direnişinin hala unutulmadığını, buradaki mücadele anlayışı ve deneyimlerini Türk-İş'e taşımak istediklerini söyledi.

Türk-İş'in sadece üyelerinin değil, bütün işçilerin sesi olacağını ifade eden Öztaşkın, ''Bununla da yetinmeyeceğiz, toplumsal muhalefetin öncüsü konumunda olacağız. Çünkü Türk-İş Türkiye'nin en büyük örgütlü gücüdür. Ancak toplumsal ağırlığımız açısından bu gücümüzle orantılı bir tavrımız yoktur. Toplumda da böyle bir algı yoktur. Bu algıyı değiştireceğiz'' diye konuştu.

Öztaşkın, konfederasyonun nasıl bir anayasa istediğini hala bilmediklerini ifade ederek, göreve geldikleri takdirde anayasaya ilişkin görüşlerini dile getireceklerini, yeni anayasanın sosyal bir anayasa olmasını, emeğin çıkarları doğrultusunda şekillenmesini isteyeceklerini söyledi.

-Kıdem tazminatı-

Gelecek dönemde emeğe yönelik ''saldırıların'' artacağını bildiklerini savunan Öztaşkın, bunlara karşı etkin bir tavır ortaya koyacaklarını belirtti.

Kıdem tazminatı konusuna değinen Öztaşkın, ''Kırmızı çizgi olarak kabul ettiğimiz kıdem tazminatı hakkımıza dokunulmaya kalkıldığı zaman, bu konuyu tartışma konusu bile yapmadan o gün için adına ister genel grev, ister genel eylem, ister genel direniş densin üretimden gelen güç mutlak suretle ortaya konacaktır. Bundan sonra sadece söz söyleyen eleştiren değil, talep eden öneren taleplerin arkasında duran Türk-İş'i hep birlikte yaratacağız. Türk-İş bundan sonra toplumsal sorumluluklarını yerin getirecek, işçilerin, Türkiye'nin umudu olacak. Türk-iş değişirse Türkiye de değişecek'' ifadelerini kullandı.

Öztaşkın, listelerini büyük oranda hazır olmasına karşın daha sonra açıklayacaklarını bildirdi.