• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Mersin Şube Basın Açıklaması: Acımız büyük

15.05.2014

Mersin Şubemize bağlı Soda, Kromsan, Toros Tarım ve Ataş işyerlerinde Soma'da bir avuç kömür için şehit olan işçi kardeşlerimiz için saygı duruşu ve basın açıklaması gerçekleştirildi. Soma'da yaşananın kaza değil, cinayet olduğu bir kez daha haykırıldı. Açıklamada Soma'daki büyük facianın, ülkemizde yıllardır sürdürülen özelleştirme politikalarının, yaygınlaştırılan taşeronlarştırma uygulamalarının, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunu bir maliyet unsuru olarak gören anlayışın acı bir sonucu olduğu ve yaşananın faili belli bir cinayet olduğu ifade edildi. Sermaye yanlısı ekonomik politikaların iflasının ve ülkemizi bir emek cehennemine dönüştüğünün kanıtı olduğu dile getirildi. Soma'daki cinayetin, sermayenin daha fazla kâr elde etmek için, verimliliğin arttırılması ve rekabet gücü adına işçinin hayatını hiçe sayarak başvurulan tüm uygulamaların büyük bir suç olduğu vurgulandı.

Şube Başkanımız Yunus Murat Marangoz yaptığı açıklama Türkiye işçi sınıfının en acı günlerinden birisinin yaşandığı ve Petrol-İş Sendikası olarak başta ölen işçi kardeşlerimizin yakınları olmak üzere tüm halka başsağlığı ve yaralı işçilere acil şifalar dilekleriyle son buldu.

Kaynak: Mersin Şube