• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petkim'in %51 kamu payının blok satış yoluyla özelleştirilmesine yönelik ÖYK kararının iptaline ilişkin Danıştay 13. Dairesi'nin 15.03.2008 tarihli kararı

İlgili dosya ektedir.

İlgili dosya ektedir.