• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Öztaşkın'dan Gebze'de işçilere, esnafa halka çağrı:

'Sorunlarınızı örgütlenerek çözebilirsiniz'

Sendikamızın eş zamanlı olarak 16 Ocak'ta Bursa ile birlikte Gebze'de başlattığı “Sendikalı Ol” kampanyasının 27 Ocak'ta, Gebze Cumhuriyet Meydanı'nda stand açılışını yapan Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın, “Gebze'nin çağdaş, modern bir kent haline gelmesi için Gebze'de faaliyet gösteren binlerce işyerinin örgütlenmesi gerekiyor" dedi.

27.01.2010

Sendikamızın eş zamanlı olarak 16 Ocak'ta Bursa ile birlikte Gebze'de başlattığı “Sendikalı Ol” kampanyasının 27 Ocak'ta, Gebze Cumhuriyet Meydanı'nda stand açılışını yapan Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın, “Gebze'nin çağdaş, modern bir kent haline gelmesi için Gebze'de faaliyet gösteren binlerce işyerinin örgütlenmesi gerekiyor. Bu işyerlerinde çalışanların sendikalı olması gerekiyor. Eğer buralarda örgütlenme olmazsa, buralarda sendikalaşma olmazsa ucuz işgücü cennetine çevrilen ülkemizde emeğimiz sadece sömürülecektir. Sanayileşmeden dolayı ne bu fabrikalarda çalışanlar  ne de bu kentte yaşayanlar hak ettikleri payı alacaklardır” dedi.

“Sendikalı Ol” kampanyasıyla ilgili standının açılışına, Gebze'deki sendika, meslek odası, siyasi parti, demokratik kitle örgütlerinin yönetici ve üyeleri, Petrol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Gebze Şube yöneticileri ve Gebze şubemizde örgütlü işyerlerinde çalışan Petrol-İş üyeleri kitlesel katılım gösterdiler. DİSK'e bağlı Birleşik-Metal işçileri de stand açılışına kitlesel olarak katıldılar.

Saat 16.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan işçilere, emekçilere, Gebze esnafına, halkına hitaben bir konuşma yapan Öztaşkın, “Biz bütün işçilere çağrı yapıyoruz; sorunu olan, bu düzenden,bu sistemden şikayeti olan, bu şehirdeki olumsuzluklardan yakınan herkesi, kendi alanında örgütlenmeye davet ediyoruz. Ve örgütlendiği takdirde hayatı değiştirebileceklerini savunuyoruz” dedi. Öztaşkın'ın Gebze'de yaptığı konuşmayı sunuyoruz:

Ankara'da yakılan meşale Gebze'yi de aydınlattı

“Sendikalarımızın değerli yöneticileri, değeri işçiler, değerli üyelerimiz... Ve bizi bu mücadelede yanlız bırakmayan, Gebze'de de yalnız bırakmayan işçi arkadaşlarım... Tekel işçilerinin eylemiyle başlayan, şu anda itfaiye işçileri ve Türkiye'nin bir çok yerinde direnen işçi arkadaşlarımızla devam eden bu mücadele yani Ankara' da yakılan meşale Gebze'yi de aydınlatmaya başladı. Sizler de “Tekel işçisi yalnız değildir” sloganlarıyla buna destek veriyorsunuz. Ve herkesi genel eyleme genel mücadeleye çağırıyorsunuz. Bunun için hepinizi yürekten kutluyorum.

Değerli arkadaşlarım... Türkiye de emek adına, işçi sınıfı mücadelesi adına çok önemli gelişmeler olmaktadır. Düne kadar bir araya gelemeyen işçi sendikaları, konfederasyonlar, düne kadar bir araya gelemeyen memur sendikaları, konfederasyonları bugün sizlerin sayesinde, Tekel işçilerinin ve diğer direnen emekçilerin sayesinde bir araya gelmişlerdir. Ortak mücadele etme kararı almışlardır. Bu Türkiye'deki işçi sınıfı mücadelesi açısından gerçekten de dönüm noktasıdır. Bir araya gelen altı konfederasyon ortak hareket etme, sürekli eylemlilik kararları almışlardır.  Tekel işçilerinin sorunu çözülse de çözülmese de emeğe yapılan saldırılar duruncaya kadar, kazanılmış haklarımıza uzatılan eller geri çekilinceye kadar, yeniden haklarımızı bizlere verinceye kadar bu mücadelenin devam edeceğini ilan ettiler. Bu anlamda gerçekten de tarihi günler yaşıyoruz.Yarın Tekel işçilerinin sorunları, itfaiye işçilerinin sorunlarının çözümü için Başbakan ile görüşülecektir. Eğer o görüşmede bu sorunların çözümüne yönelik bir adım atılmazsa 3 Şubat çarşamba günü 6 konfederasyon aldıkları kararı hayata geçirecekler ve 3 şubat Çarşamba günü Türkiye'de hayat duracaktır .İlk defa Türkiye'de işçiler ve memurlar, onların örgütleri, onların sendikaları, onların konfederasyonları ortaklaşa hareket etme kararı aldı ve ortak bir eylem gerçekleştirecekler. İşte bizim yıllardır özlem duyduğumuz, ısrarla birlikte mücadele etmesini savunduğumuz bir durum bugün gerçekleşiyor.  Ve 3 Şubat günü emeğin gücünü, işçi sınıfının gücünü, onların birleşik gücünü, onların birleşik mücadelesini dosta da düşmana da özellikle de AKP iktidarına karşı göstereceğiz.

Sorunları yakınarak, eleştirerek çözemezsiniz

Değerli arkadaşlarım...Biz Petrol-İş Sendikası olarak bir süreden beri “Sendikalı Ol” kampanyası yürütüyoruz.Bu kampanyanın planlanmasını geçtiğimiz yılın Ocak - Şubat aylarında yaptık. Ve ilk pilot uygulamayı Düzce'de haziran ayının sonunda gerçekleştirdik. Şimdi de bu kampanyamızı Türkiye'nin en önemli sanayi merkezlerinden ikisi olan Gebze ve Bursa'da da sürdürme kararı aldık. Ve eş zamanlı olarak 16 Ocak'tan bu yana Gebze'de ve Bursa'da bu kampanyamızı sürdürüyoruz. Gördüğünüz gibi görsel malzemelerle Gebze'nin her yerini yerini donattık. Yine işitsel malzemelerle radyo spotlarıyla kulağa hitap ediyoruz. Ve televizyon ekranlarından da görsel anlamda insanların gözlerine hitap ediyoruz. Bu kampanyayı başarılı bir şekilde iki kentimizde de sürdürüyoruz. Kampanyamız sokaklarda, billboardlardaki afişlerle devam ederken, radyo spotları dönerken, televizyon reklamlarında tanıtım filmlerin gösterilirken bizler de Bursa'nın ve Gebze'nin sokaklarında çeşitli etkinliklerle Petrol-İş'in burada var olduğunu göstermeye çalışacağız.

Bu kampanyayla biz işçileri sadece Petrol-İş Sendikası'nda örgütlenmeye değil, toplumu, örgütsüz bütün kesimleri sendikalı olmaya veya örgütlenmeye çağırıyoruz. Toplumdaki örgütlenmeye yönelik, sendikalaşmaya yönelik genel anlamdaki olumsuz algıları değiştirmeyi hedefliyoruz. Ve şunu söylüyoruz; eğer yaşadığınız şehirden, çalıştığınız fabrikadan ve ülkedeki bütün olumsuzluklardan şikayetiniz varsa bu şikayetleri sadece yakınarak veya eleştirerek çözemezsiniz.

Bunları ancak ve ancak örgütlenerek değiştirebilirsiniz. Sorunlarınızı örgütlenerek çözebilirsiniz. Onun için nerede olursanız olun; fabrikadaysanız elbette fabrikada bir sendikaya üye olacaksınız. Eğer şehrinizde bir sorun varsa çeşitli dernek veya kuruluşlar adı altında örgütlenerek yine o şehrin sorunlarını çözmeye çalışacaksınız. Mahallenizin, semtinizin sorunlarını çözmeye çalışacaksınız. Veya esnafsanız yine kendi kuruluşlarınızda örgütlenerek buradaki sorunlarınızı çözmeye çalışacaksınız.

Örgütlenmenin olduğu yerde hayat vardır

Yani sorunların çözümünün adresi örgütlenmedir. Örgütlenmenin olduğu yerde hayat vardır. Örgütlenen işyerlerinde çalışanların yaşam standartları yükselecektir. Tabii ki yaşam standardı yükselen çalışanların oturduğu şehirlerde de yaşam standardı yükselecektir. Bugün Gebze Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden bir tanesidir. Peki soruyorum size? Gebze'de bu kadar sanayileşme var. Bu sanayiden Gebze'de oturanlar, Gebze'de yaşayanlar istedikleri payı alabiliyorlar mı? Yani sanayileşmeye paralel olarak onun getirdiği zenginlik ve refah düzeyi Gebze'ye yansıyor mu? Gebze'de hala işsizlik dizboyu değil mi? Yoksulluk, gelir dağılımı adaletsizliği Türkiye'nin başka kentlerinde olduğu gibi Gebze'de de yok mu?

İşte değerli arkadaşlarım;bütün bunları değiştirmek için, Gebze'nin, çağdaş modern bir kent haline gelmesi için Gebze'de faaliyet gösteren binlerce işyerinin örgütlenmesi gerekiyor. Bu işyerlerinde çalışanların sendikalı olması gerekiyor. Eğer buralarda örgütlenme olmazsa, buralarda sendikalaşma olmazsa ucuz işgücü cennetine çevrilen ülkemizde emeğimiz sadece sömürülecektir. Sanayileşmeden dolayı ne bu fabrikalarda çalışanlar ne de bu kentte yaşayanlar hak ettikleri payı alacaklardır.

Biz bütün işçilere çağrı yapıyoruz; sorunu olan, bu düzenden,bu sistemden şikayeti olan, bu şehirdeki olumsuzluklardan yakınan herkesi, kendi alanında örgütlenmeye davet ediyoruz. Ve örgütlendiği takdirde hayatı değiştirebileceklerini savunuyoruz.

Rüzgar emekten yana esiyor

Yine biz sendikalar olarak, Türkiye'de ekonominin de, siyasetin de, toplumsal yaşamın da herşeyin emekten yana olmasını istiyoruz. Artık rüzgarın, artık yelin emekten yana esmeni istiyoruz. Ve Türkiye'de emekten yana rüzgar Ankara'da esmeye başlamıştır. Türkiye'nin dört bir yanında bu rüzgar esecektir. Artık emeğin baştacı olduğu, emeğe değer verildiği ülkenin siyasetinin, sosyal yaşamının, herşeyin emeğin çıkarları üzerine kurulduğu bir düzeni yaratma yolunda da bir mücadele ortaya koyacağız.

Değerli emek dostu Gebzeliler... Bu seslere  kulak verilmesini istiyoruz. Gebze'de çok büyük örgütlenme potansiyeli var. Burada çalışanların örgütlenmesini hedefliyoruz. Ve Gebze'nin çehresini değiştirmek istiyoruz. Eğer siz de değiştirmek istiyorsanız gelin örgütlenin diyoruz, sendikalı olun diyoruz. Sendika geleceğinizdir, sendika gücünüzdür diyoruz. Sendikalı olun, mutlu olun diyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum.”