• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Tehditlere boyun eğmeyeceğiz

Sendikamız Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın'ın Bursa'daki Faurecia Polifleks firmasının üyelerimizi işten çıkarmasına yönelik açıklamasını yayımlıyoruz.

BASIN SERVİSİ
26.07.2010

Daha iki ay önce, Mayıs 2010'da Bursa'nın yerel gazetelerinde yer alan haberlerde 2012 yılına kadar % 80 büyümeyi hedefleyen bir projeyi başlattığını açıklayan, toplu sözleşmeden hemen sonra elli kadar yeni işçiyi işe alan Fransız firması Faurecia Polifleks'in, böyle bir dönemde deneyimli işçilerini birdenbire işten çıkartma gereği duyması anlaşılmazdır. İşten çıkartılan grup içinde, sendikamızın  işyeri baştemsilcisi ve iki şube yöneticimizin de olması; bu operasyonun ardında işverenin başarılı geçen bir toplu sözleşmenin ardından sendikaya olan tahammülsüzlüğünü, bir tür rövanş alma isteği içinde olduğunu gösterir. Bu hem temel insan hakları arasında yer alan, hem de Anayasa'nın 51. ve 52. maddeleriyle tanınmış olan sendikalı olma ve toplu sözleşmeden yararlanma haklarının açık ihlalidir. Yine Sendikalar Kanunu'na ve Türk Ceza Kanunu'na göre sendikasızlaştırma yönündeki  bu hareket suç oluşturmaktadır.  Petrol-İş üyesi Faurecia Polifleks işçileri 23 Temmuz günü, saat 17.00'den itibaren fabrika önünde kurulan çadırda kararı protesto eylemi başlattılar ve protesto eylemi devam ediyor.

Firma, kendi etik kurallarını da çiğnedi

Faurica,  dünya çapında bir otomotiv yan sanayii firmasıdır ve onbinlerce işçi istihdam etmektedir. Şirket web sitesinde yayınladığı “Etik Yasalar ve Davranış Kuralları” bildirgesiyle  çalışanlarına yönelik sorumluluklarını ve etik ilkelerini duyurmuştur. Bu metinde şirket şu ifadelere yer vermiştir:

Faurecia Grubu dünyanın tüm ülkelerinde çalışanların sendikalara katılma ve/veya mevcut yasalar çerçevesinde işçi temsilciliği oluşturma hakkını kabul eder. Grup, sendika üyelerinin ve temsilcilerinin yasalar çerçevesinde, hiç bir şekilde ayrımcı muamele görmemesini ve haklarının korunmasını sağlar.

Görüldüğü kadarıyla şirketin ilan ettiği bu etik ilkeler Türkiye'de geçerliliğini kaybetmiştir. Bu kuşkusuz  uluslararası bir şirketin saygınlık ve güvenilirliğini kamuoyu ve  kendi çalışanları nezdinde zedeleyecek ciddi bir durumdur. Sendikamız durumu şirket merkezi düzeyinde takip edeceği gibi, bağlı bulunduğu uluslararası kuruluşlar aracılığıyla konuyu dünya işçi hareketine de taşıyacaktır.  

Sendikamız, işten çıkartılan Petrol-İş üyelerinin tüm kanuni haklarını kullanacaktır. 60 yıldır petrol, kimya ve lastik işçilerinin örgütlenme ve hak alma mücadelesini yürüten Petrol-İş Sendikası olarak; Faurecia Polifleks'te işten çıkartılan üye ve yöneticilerimizin sendikal mücadelesini hiçbir şekilde bırakmayacağız, sendikalaşma ve toplu sözleşme haklarımızı sonuna kadar ve işverenin tüm engellemelerine karşın savunacağız. Faurecia Polifleks işvereni bilmelidir ki; işten çıkartılan işçileri geri almadıkça, sendikalı olma, toplu sözleşmeden yararlanma hakkına saygı duymadıkça, ne Bursa'da ne de dünyada rahat olamayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa ÖZTAŞKIN
Genel Başkan