• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamadı

1 Temmuz tarihinde Türk-İş Yönetim Kurulu ( Türk-İş Genel Başkanı, Genel Mali Sekreteri ve Türk-İş Teşkilatlanma Sekreteri'nin katılımıyla) ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında kamu toplu iş sözleşmelerine ilişkin yapılan görüşmeden bir sonuç alınamadı.

02.07.2009

Bu görüşmede Başbakan Erdoğan, birinci altı ay için yüzde 3, ikinci altı ay için yüzde 4, üçüncü altı ay için yüzde 2.5, dördüncü altı ay için yüzde 2.5 zam önerisinde bulunmuş, gerçekleşen enflasyonun bu zam oranlarını geçmesi halinde enflasyon farklarının ödeneceğini söylemiştir. Ayrıca 1000 TL'nin altındaki ücretlere daha önce de söylendiği gibi 25 lira ayrıca zam yapılmasını önermiş, bu rakamın revize edilebileceğini bildirmiştir. Bu durum karşısında Türk-İş Kamu Toplu Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu bir değerlendirme yaparak, 2 Temmuz tarihinde iş çıkışında 81 ildeki AKP il binalarının önlerinde kitlesel basın açıklaması yapılmasını, 7 Temmuz Salı günü 1 saat geç iş başı yaparak eylemlerin devamına karar vermiştir. 8 Temmuz Çarşamba günü ise Türk-İş Başkanlar Kurulu olağanüstü toplanarak, yeni eylem kararlarını değerlendirecek. 2 Temmuz tarihinde Ankara’da TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu’ nun katılımıyla gerçekleşecek olan eylem için saat 18.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplanılacak, ardından AKP Genel Merkezi’ne yürünecek. AKP İl örgütlerinin önünde düzenlenecek kitlesel basın açıklamalarında şu noktalara dikkat çekilecek: “ Biz TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalara üye yaklaşık 300 bin işçi, kimimiz ocak, kimimiz, şubat, kimimiz mart ayından bu yana toplu iş sözleşmelerimizin imzalanmasını bekliyoruz. Konfederasyonumuzun yöneticileri, TÜRK-İŞ bünyesinde kurulan kamu kesimi koordinasyon kurulu tarafından belirlenen teklifimizi yerel seçimlerden önce Hükümete iletmişlerdir. Ancak gerek yerel seçimler, gerekse ardından gelen kabine değişikliği nedeniyle görüşmelerde ciddi bir mesafe katedilememiştir. Taleplerimize ilişkin cevap nihayet 4 Haziran 2009 tarihinde Kamu sözleşmelerinden sorumlu Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ile yapılan görüşmede gelmiştir. Sayın Yazıcı, birinci ve ikinci altı aylar için yüzde 3; üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde 2,5 zam teklifinde bulunmuş, düşük ücretlerin ise sadece 25 TL artırılabileceğini ifade etmiştir. Aradan geçen zamana rağmen bugün gelinen nokta farklı değildir. Yönetim Kurulumuzun 1 Temmuz tarihinde Başbakan ile yaptığı görüşmede, Başbakan birinci altı ay için yüzde 3’ün üzerine çıkılamayacağını söylemiştir. Başbakan, ikinci altı aydaki yüzde üç rakamını ise yüzde 4’e çıkarmıştır. TÜRK-İŞ bu teklifi kabul etmemiş ve eylemlilik sürecinin startını vermiştir. Bugün itibariyle 89 bin 915 işçimiz için grev kararı alınmış, 3 bin 851 işçimizin toplu iş sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu’na intikal etmiş; 96 bin 312 işçimizin sözleşmesi arabulucu aşamasına gelmiştir. 30 bin 861 işçimizin ise toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam etmektedir. Gelinen noktada aylardır sözleşme bekleyenler ve onların aileleri üzgündür, kırgındır, kızgındır. Bizlerin, yani kamu işçilerinin içinde bulunduğu durumla ilgili bir değerlendirme yapacak olursak; Türkiye'de sanayici ve iş adamları, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile esnaf, gelirinin vergisini bir yıl sonra vermektedir. Geliri her ay vergilendirilenler ise sadece ücretlilerdir. Vergi mağduriyeti, işçilerde, diğer ücretlilere göre daha belirgin yaşanmakta, işçilerin ücretleri yıl içerisinde vergi nedeniyle düşmektedir. Bu durum 2006 yılından bu yana daha da ağırlaştırılmıştır. 2006 yılında işçilerin vergi oranları yükseltilmiş, vergi dilimleri daraltılmıştır. 2008 yılında ise işçi gelirlerinin sigorta prim tavanını aşan kısmı primlendirilmeye devam edilmiş, ayrıca sadece kamu işçilerine ödenen ikramiyeden sosyal güvenlik primi kesilmeye başlanmıştır. Bu durumda ücretlerimiz Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 6 azalmakta ve Aralık sonuna kadar düşük ücret devam etmektedir. Bu nedenle Temmuz ayında yapılacak yüzde 6 oranında bir zam sadece ücretimizin sabit kalmasına yetmektedir. Hükümetin önerdiği birinci altı ay yüzde 3, ikinci altı ay yüzde 4 ücret zam teklifi kabul edilirse, Temmuz ayında yüzde 3 zam almamıza rağmen ücretlerimiz yüzde 3 düşecektir. Bizleri “sabit gelirli” kategorisinden de çıkarıp, “azalan gelirli” hale getiren bu çarpıklığı kabul etmemiz mümkün değildir. Gelir düzeyi itibariyle yoksulluk sınırının altında yaşayan bizler, Hükümetin “yoksulun yanındayız” söylemlerinin karşılığını kendi hayatımızda görememekte, aksine reva görülen yüzde 3 zam nedeniyle özellikle mağdur edilmeye çalışıldığımızı düşünmekteyiz. İçinden geçtiğimiz kriz dönemi öncesinde işverenlere sağlanan kolaylıklar, primler ve muafiyetler kriz döneminde yenilenmekte ve genişletilmektedir. Oysa krizin daha kolay atlatılmasındaki en önemli ayak, piyasaların canlandırılabilmesi için geniş halk kitlelerinin satın alma gücünün artırılmasıdır. Halkın satın alma gücü artırılmadığı sürece alınacak diğer hiç bir önlemin bir faydası olmayacağı ortadayken, kamuda çalışan işçilere yapılacak zammın krizin atlatılması için bir fırsat olarak değerlendirilmemesi bırakın bizleri, krizi atlatma mücadelesi veren ülkemize zarar verecektir. Krize karşı duyarsız olduğumuz düşünülemez. 2001 krizinden bu ülkeyi daha çok çalışarak, daha uzun çalışarak ve daha verimli çalışarak çıkaran bizleriz. 2001 krizinden bu tarafa da gelişen ekonomiden pay alamayan, ücretleri enflasyona yenik düşen, artırılan vergi ve sigorta primleri ile ücretleri kuşa çevrilen de bizleriz. Bunların yanı sıra, kıdem tazminatlarımıza göz dikilen, üyesi olduğumuz sendikadan baskı ve tehditle istifa ettirilip Hükümet, bürokrat destekli sendikalara üye olmaya zorlanan; sahip olduğumuz işsizlik sigortası fonu amacı dışında kullanılan da bizleriz. Hükümet artık üzerine düşen görevi yapmalıdır. Kayıpları yüzde 20’leri bulan kamu işçisinin verilen zam oranını kabul etmesi mümkün değildir. Gelinen noktada TÜRK-İŞ, taleplerini daha yüksek sesle dile getirebilmek amacıyla bir dizi eylem kararı almıştır. Bugün burada bu eylemin birincisini gerçekleştirmekteyiz. Eylemlerimiz, uyarı niteliğindedir ve taleplerimiz kabul edilinceye kadar devam edecektir. Edilmezse de grev silahımızı kullanacağımız açıktır. Umuyoruz ki bugün yarın bir gelişme sağlanır ve bu eylemlere ve grevlere gerek kalmaz; Bizim maksadımız kavga etmek değil, soğuk kanlılıkla sükunetle konuyu çözüme ulaştırmaktır.”