• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

TPAO 56'ncı kuruluş yıldönümünü kutluyoruz

Petrolde dışa bağımlı olan ülkemizde bir kamu işletmesi olarak TPAO'nun, özellikle yurtiçinde sürdürmekte olduğu arama ve üretim yatırımları büyük önem taşımaktadır. Yurtiçinde 2009 yılında 80'e yakın yeni kuyu açılmıştır. 2010 yılında ise açılan kuyu sayısı önceki yılı geçmiştir. Yurtiçinde arama faaliyetlerinin petrolde dışa bağımlılığın azaltılması açısından daha da artırılması gerekmektedir.
10.12.2010

Çok kısa bir süre önce 6 Eylül 1950 yılında kurulan Sendikamız Petrol-İş’in 60. yıldönümünü kutladık. Bu gün de 10 Aralık 1954 yılında kurulan ve Sendikamızın örgütlü olduğu en büyük Kamu kuruluşu olan TPAO’nun 56. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Bu güzel gün, hepimize kutlu olsun!

Kuruluşumuzun bu günlere gelmesinde emeği geçen başta cefakâr üyelerimiz Petrol İşçileri olmak üzere herkese teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.

TPAO, 2009 yılında yurtiçinde petrol üretimini 12,4 milyon varile çıkarmıştır. Yurtiçinde üretilen doğal gazın hampetrol eşdeğeri ise 1,6 milyon varildir. TPAO'nun yurtiçinde ürettiği toplam hidrokarbon miktarı 14 milyar varil düzeyinde gerçekleşmiştir. TPAO, yurtiçi petrol üretiminin % 76'sını tek başına karşılamaktadır. Petrolde dışa bağımlı olan ülkemizde bir kamu işletmesi olarak TPAO'nun, özellikle yurtiçinde sürdürmekte olduğu arama ve üretim yatırımları büyük önem taşımaktadır. Yurtiçinde 2009 yılında 80'e yakın yeni kuyu açılmıştır. 2010 yılında ise açılan kuyu sayısı önceki yılı geçmiştir. Yurtiçinde arama faaliyetlerinin petrolde dışa bağımlılığın azaltılması açısından daha da artırılması gerekmektedir.

TPAO, 2010 yılı içerisinde Brezilya devlet petrol şirketi Petrobras ile yaptığı ortak sondaj çalışmalarıyla, ultra derin denizlerde bu işi yapan 12. şirket ünvanına sahip olmuştur.

TPAO, Hazar Bölgesi'nde, uluslararası petrol şirketleri ile oluşturulan konsorsiyumlarda yer alarak Azerbaycan’da, Azeri-Çıralı-Güneşli, Şah Deniz ve Alov Projeleri olmak üzere 3 büyük projedeki arama ve üretim faaliyetlerini, Kazakistan sahalarında ise üretim faaliyetini sürdürmektedir. Ayrıca, Libya'da da 4 adet arama kuyusunda petrol keşfi yapılmıştır.

TPAO'nun toplam varlıkları 2009 yılında 6 milyar 163 milyon dolar, özkaynakları ise 4 milyon 925 milyon dolar düzeyindedir.

Türkiye'nin en büyük 30. şirketi konumunda olan TPAO, krizden asgari düzeyde etkilenerek 2009 yılında 2 milyar 26 milyon dolar satış geliri gerçekleştirmiştir. Aynı yıl, 603,3 milyon dolar faaliyet kârı, 389 milyon dolar da net kâr elde etmiştir. TPAO, 2009'da yurtiçinde 336,2 milyon dolarlık yatırım yapmış, devlete vergi olarak ise 96,7 milyon dolar ödemiştir.

Görüleceği üzere TPAO, özelleştirme politikaları nedeniyle entegre yapısı parçalanmış olmasına rağmen 56.yılında Petrol İşçisinin ellerinde kamu yararını gözeten Dev bir Kamu Kuruluşu haline gelmiştir.

TPAO, Kamu’ya aittir. Yani Halkın Malıdır.

TPAO, Hükümetlerin ekonomik ve siyasi tercihlerine kurbanı edilmemelidir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ, TPAO’nun %49’luk hissesinin 2011 yılında halka arz edileceği ve bu doğrultuda Şirketin teşkilat Kanununda ve yürürlükteki 6326 sayılı Petrol Kanunu’nda değişiklik yapılacağı yönünde açıklamalar yapmıştır.

Hükümet TPAO’yu özelleştirmek istiyor.

Son derece stratejik olan Petrol sektöründe faaliyet gösteren TPAO’nun varolan yapısı ve faaliyetlerinin titiz bir planlama ile güçlendirilmesi ve yeniden entegre bir yapıya kavuşturulması gerekirken, özelleştirmesinden sözedilmesi ülke çıkarlarımız açısından büyük bir talihsizliktir.

Sendikamız bu anlayışın karşısında olacak, hükümetin bu konuda ısrarcı olması halinde her türlü meşru mücadeleyi üyeleri ile birlikte verecektir.

TPAO’nun güçlenmesi ve Ülke çıkarlarına daha fazla hizmet edebilmesi için şirketin kuruluşu sırasında gözetilen entegre yapısının yeniden sağlanması öncelikle BOTAŞ ile birleşmenin gerçekleşmesi, rafinaj, Petro kimya ve akaryakıt dağıtım sektöründe yeni yatırımlar yapılması acilen gündeme alınmalıdır.

Kamu işyerlerinde, işçi ücretlerini baskılamak hükümet politikası haline gelmiştir.

Hükümetin iktidara geldiği günden bu yana Kamu işyerlerine yönelik düşük ücret politikası TPAO’da da çalışanların en önemli sorunu haline gelmiştir.

Kapsam dışı personel ile kapsam içi personel arasındaki ücret makası açıldığı gibi Sendikamız üyesi çalışanların ücretleri sektör ortalamalarına göre çok düşük kalmış, ayrıca çalışanların ücretleri arasında da ciddi dengesizlikler oluşmuştur.

Bu durum iş barışını bozmaktadır.

Bir an önce Sendikamızın talepleri dikkate alınarak ücretler sektör ortalamalarına uygun iyileştirilmeli, ücret dengesizlikleri ortadan kaldırılmalıdır.

Bu konuda 2009 TİS sürecinde verdiğimiz mücadele 2011 TİS sürecinde de devam edecektir.

Ayrıca işyerinde uzun süredir kurum yöneticileri tarafından sürdürülen “İş Değerlendirmesi” çalışmalarına Sendikamız ihtiyatla bakmaktadır.

Bu çalışma üyelerimiz arasında yeni bir huzursuzluğa neden olmamalıdır.

TPAO yönetiminin tek taraflı sürdürdüğü bu çalışmada üyelerimizin zarar göreceği her türlü uygulamanın karşısında olacağımızı ifade etmek isteriz.

Kurumu 56. yıla taşıyan, Petrol işçileri tedirgin, huzursuz ve mutsuzdur. Konfederasyonumuz Türk-İş’in açıklandığı 2010 Kasım Ayı dört kişilik ailenin açlık sınırı 862 lira, yoksulluk sınırı ise 2807 liradır.

Sektör ortalamalarına bakılarak Petrol işçilerinin ücretlerinin yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması TPAO Yönetimi ve Hükümetin sorumluluğundadır.

Bu duygu ve düşüncelerle bütün TPAO çalışanlarının 56. Kuruluş Yıldönümünü kutluyor, en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Petrol-İş Sendikası Ankara Şube

Yönetim Kurulu Adına

Mustafa ÖZGEN

Başkan