• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Türk-İş: Hiçkimse kıdeme el uzatmasın

27.02.2015

Ankara'da Türk-İş'e bağlı sendikalar kıdem tazminatının kaldırılması veya devredilmesine karşı eylem yaptı. Güvenpark'ta toplanan işçiler, “Kıdeme uzanan eller kırılsın”, “Genel grev, genel direniş” sloganları attılar. Eyleme Türk Metal, Petrol-İş, Harb-İş, Koop-İş, Türk Haber-İş, Yol-İş sendikaları katıldı.

Ankara'da Türk-İş'e bağlı sendikalar kıdem tazminatının kaldırılması veya devredilmesine karşı eylem yaptı. Güvenpark'ta toplanan işçiler, “Kıdeme uzanan eller kırılsın”, “Genel grev, genel direniş” sloganları attılar. Eyleme Türk Metal, Petrol-İş, Harb-İş, Koop-İş, Türk Haber-İş, Yol-İş sendikaları katıldı.

Eylemde konuşan Türk-İş Ankara Bölge Temsilcisi Halil İbrahim Alpoğlu, kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasının ısıtılıp ısıtılıp işçilerin karşısına çıkarıldığını söyledi. Kıdem tazminatının yaklaşık 80 yıllık bir uygulama olduğunu belirten Alpoğlu, kıdem tazminatının tartışma konusu yapılmaya çalışıldığını ifade etti. 12 Eylül darbesinin bile bu hakka dokunmadığını vurgulayan Alpoğlu, kıdem tazminatının yalnızca işçiyi değil, ailesini de ilgilendiren bir müessese olduğunu dile getirdi. Alpoğlu, kıdem tazminatının işçilerin geleceği olduğunu ifade etti. “Hiçkimse  bu hakka el uzatmaya kalkışmasın” diyen Alpoğlu kıdem tazminatının işveren bir yük olmadığını kaydetti. İşverenin işçiyi işe ilk aldığı günden itibaren maliyet hesabına kıdem tazminatını da eklemesi gerektiğini vurgulayan Alpoğlu, işverenlerin bu sorumluluktan kaçamayacaklarını söyledi.

'ASIL NİYET ESNEKLİK'

Kıdem tazminatı hakkının aşındırılmanın tersine korunması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi gerektiğini belirten Alpoğlu, asıl niyetin işgücü hareketliliğinde esneklik olduğunu kaydetti. Alpoğlu, “Kimse yapılmak istenen düzenlemenin, özellikle özel sektörde çalışan ve sendikalı olmayan işçinin fiilen alamadığı tazminatı almasını sağlamaya yönelik olduğunu ileri sürmesin. Bu konuda işverenin tutumu çok iyi bilinmektedir” dedi.

GENEL GREV SEBEBİ

Alpoğlu, Türk-İş'in kıdem tazminatına ilişkin görüşünü yıllardır muhafaza ettiğini belirterek genel kurul kararlarını hatırlattı: “Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş'in kırmızı çizgisidir. Türk-İş Genel Kurulu, bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasından yanadır. Türk-İş Genel Kurulu'nun, kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında, cevabı genel grev olacaktır.” (Ankara/EVRENSEL)

Kaynak: Evrensel Gazetesi

http://www.evrensel.net/haber/106124/turk-is-hickimse-kideme-el-uzatmasin