• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

  • Türk-İş: Hiçkimse kıdeme el uzatmasın

    Ankara'da Türk-İş'e bağlı sendikalar kıdem tazminatının kaldırılması veya devredilmesine karşı eylem yaptı.
  • 'Türkiye'deki her sorun Türk-İş'in de sorunu olmalı

    Koop-İş Sendikası, TÜRK-İŞ yönetimine çağrıda bulunarak, esnek, güvencesiz, kayıt dışı çalışmaya müdahale etmesini istedi. Milli Eğitim başta olmak üzere özel sektör ve kamudaki tüm çalışanları sendikalı olmaya davet etti.