• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

'Türkiye'deki her sorun Türk-İş'in de sorunu olmalı

Koop-İş Sendikası, TÜRK-İŞ yönetimine çağrıda bulunarak, esnek, güvencesiz, kayıt dışı çalışmaya müdahale etmesini istedi. Milli Eğitim başta olmak üzere özel sektör ve kamudaki tüm çalışanları sendikalı olmaya davet etti.

ANKA/HABERX
13.12.2011

Koop-İş Sendikası'nın 8-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği Başkanlar Kurulu toplantısının sonuç bildirisi açıklandı. Bildiride, TÜRK-İŞ Yönetimi'nin Türk işçi hareketinin sorunlarına çözüm yolu aranmasını, çalışanlar için insan onuruna yaraşır iş, adil çalışma koşulları, satın alma gücünün yükseltilmesini ve örgütlenme özgürlüğü olmak üzere sendikal hak ve özgürlüklerin hayata geçirilmesi için çalışmalarda bulunulması talep edildi.

Türkiye'deki her sorunun TÜRK-İŞ'in sorunu olması gerektiğini kaydeden sendika, Sendikalar ve Toplu Sözleşmesi Grev Lokavt Kanunu'nda ve Ulusal İstihdam Stratejisinde yapılacak değişikliklere, özel istihdam bürolarının kurulmasına, esnek, güvencesiz, kayıt dışı çalışmaya müdahalesini isteyerek, bölgesel asgari ücrete karşı mücadele talebinde bulundu.

Torba yasa ile Milli Eğitim Müdürlüklerine devredilen işçilerin sendikaya üye olmaya başlamasıyla, Milli Eğitim Müdürlüklerinde 6 bin 250 üyeye ulaştıklarını belirten sendika, İkea Mağazalarında da örgütlenme çalışmalarının devam ettiğini ve Türkiye genelinde toplam 5 mağazada çalışan işçilerin üyeliklerinin devam ettiğini açıkladı. Koop-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, Milli Eğitim başta olmak üzere özel sektör ve kamuda işkolumuzda bulunan tüm çalışanların sendikalı olması için çalışacaklarını bildirdi.