• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Araştırma Servisi / İktisadi ve Sektörel Araştırmalar

 • Dünyada ve Türkiye'de Kimya Sektörü

  Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan kimya sektörü hemen hemen bütün sanayi dallarına yönelik hammadde ve ara ürün üretiminde bulunması nedeniyle, gerek kimya sanayinin gerekse diğer sanayilerin gelişmesinin lokomotifi konumundadır.

 • Petrol Sektöründe Gelişmeler

  Doğu Akdeniz Güney Kıbrıs'ın doğal gaz arama çalışmalarına başlaması ile ısınırken, petrol ve doğal gaz gibi doğal kaynakların emperyalist paylaşım kavgasının en önemli konusu olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor.

 • Emeğe saldırının yeni adı: Ulusal İstihdam Stratejisi

  Ulusal İstihdam Stratejisi paketinin emekçilerin hak ve çıkarlarına yönelik doğuracağı sonuçların irdelendiği araştırma raporu yayımlandı.

 • Dünya'da ve Türkiye'de İlaç Sektörü

  Dünya'da ve Türkiye'de ilaç sektörünü derinlemesine analiz eden araştırma raporu yayımlandı.

 • Dünya Ekonomisinde Çöküş ve Krizin Türkiye'ye Etkileri

  Kapitalizmin krizlerinin ve Türkiye'ye etkilerinin irdelendiği rapor yayımlandı.

 • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

  Savuma sanayinin ülke ekonomisindeki yeri ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu üzerine geniş kapsamlı bir araştırma yayımlandı.

 • Sanayinin İtici Gücü Petkim

  Petro-kimya sanayinin ve PETKİM'in ayrıntılı değerlendirmesini içeren araştırma "Sanayinin İtici Gücü Petkim" adıyla yayımlandı.

 • Petrol Sektöründe Yağma

  Irak’ta yabancı petrol şirketleriyle yapılan Üretim Paylaşımı Anlaşmalarıyla, Türkiye’de ise 5574 Sayılı Türk Petrol Kanunu ile yağmalanan petrol serveti üzerine araştırma yayımlandı.

 • Ham Petrol ve Doğal Gaz Taşımacılığı

  BOTAŞ'ın işlevlerinin önemini, uygulamalardaki aksaklıkları ve sorunları tüm boyutlarıyla irdeleyen araştırma yayımlanmıştır.

 • Türkiye'de Gübre Sektörü

  Türkiye'de gübre sanayinin ele alındığı rapor Maayıs 2006 tarihinde yayımlandı.

Sayfalar