• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ASŞP’nin gerçekleştirdiği etkinlikler

Ankara Sendika Şubeleri Platformu Eğitim programlarının dördüncüsü 4 Şubat 2006 Cumartesi günü Volkan Yaraşır tarafından verildi. Eğitimde; 11 Eylül Konsepti Hegomonik devletten imparatorluk projesine, Yeni Emperyal Stratejiler BOP ya da GOPYeni Jeo-PolitikYeni Av Sahaları (Ortadoğu, Orta Asya, Kafkaslar, Uzak Asya, Latin Amerika, Afrika) konuları işlendi.
04.02.2006

Ankara Sendika Şubeleri Platformu Eğitim programlarının dördüncüsünü 4 Şubat 2006 Cumartesi günü gerçekleştirdi. Volkan Yaraşır tarafından verilen eğitimde; 11 Eylül Konsepti Hegomonik devletten imparatorluk projesine, Yeni Emperyal StratejilerBOP ya da GOPYeni Jeo-PolitikYeni Av Sahaları (Ortadoğu, Orta Asya, Kafkaslar, Uzak Asya, Latin Amerika, Afrika) konuları işlendi. Katılımcılara ASŞP tarafından Volkan YARAŞIR’ ın “İmparatorluğun Yeni Av Sahaları” isimli kitabı dağıtıldı. Ayrıca aynı gün ASŞP, Eğitime katılan işçi ve Emekçilerle Sakarya Caddesi Hosta Piknik önünde, Tekel işçilerine destek ve dayanışmalarını ifade eden, GSS ve SSK yasa tasarılarını protesto eden ve Emek Platformunun kararlarının güçlendirilerek daha etkili eylemler yapılmasını öneren bir basın açıklaması yaptı.

Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi