• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Araştırma Servisi

 • Kıdem tazminatı piyasanın insafına bırakılamaz

  “Kıdem Tazminatının İşçinin Bireysel Hesabına Yatırılması Hakkında Kanun Taslağı” geçtiğimiz günlerde basına sızdırıldı. Taslak sistemin tümüyle değiştirilmesini ve işçi ücretinin doğal bir parçası olan kıdem tazminatının bireysel fon hesabına aktarılmasını öngörüyor. Böylece işçinin alınteri işverenlerin, emeklilik şirketlerinin hizmetine sunulurken, çalışanlar ciddi hak kayıplarına uğrayacak.

 • Türkiye'de Bor Mineralleri ve Eti Maden'in Konumu

  Türkiye'nin en önemli ve stratejik varlığı bor madenlerinin özel sektör tarafından işletilmesinin önünü açacak bir yasa tasarısı ile dünyanın en büyük üreticisi konumunda olduğumuz bor madenleri, yerli ve yabancı sermayenin kullanımına sunulmaya hazırlanıyor. Bor madenciliğinde özelleştirme uygulamalarının önü açılmak isteniyor.

 • Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı'nda neler var?

  Ulusal İstihdam Stratejisi (2012-2023) Taslağı'nın 2012 yılı hedefleri arasında kıdem tazminatı fonu kurulması, esnek çalışma biçimlerine ilişkin düzenlemeler, özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi kurabilmesini sağlayan düzenlemelerin hayata geçirilmesi bulunuyor. 

 • Enflasyon yeniden çift haneli

  2011 yılı enflasyonu %10,45 oldu. Enflasyon oranlarında yeniden çift haneli rakamlara ulaşılırken, emekçilerin aldıkları zamlar eridi.
 • Dünyada ve Türkiye'de Kimya Sektörü

  Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan kimya sektörü hemen hemen bütün sanayi dallarına yönelik hammadde ve ara ürün üretiminde bulunması nedeniyle, gerek kimya sanayinin gerekse diğer sanayilerin gelişmesinin lokomotifi konumundadır.

 • Petrol Sektöründe Gelişmeler

  Doğu Akdeniz Güney Kıbrıs'ın doğal gaz arama çalışmalarına başlaması ile ısınırken, petrol ve doğal gaz gibi doğal kaynakların emperyalist paylaşım kavgasının en önemli konusu olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor.

 • Emeğe saldırının yeni adı: Ulusal İstihdam Stratejisi

  Ulusal İstihdam Stratejisi paketinin emekçilerin hak ve çıkarlarına yönelik doğuracağı sonuçların irdelendiği araştırma raporu yayımlandı.

 • Dünya'da ve Türkiye'de İlaç Sektörü

  Dünya'da ve Türkiye'de ilaç sektörünü derinlemesine analiz eden araştırma raporu yayımlandı.

 • Dünya'da Soda Üretimi ve Soda Sanayi A.Ş.

  Petrol-İş Araştırma Servisi, dünyada soda üretimi ve Soda Sanayi A.Ş.'nin analizini içeren araştırmasında kriz ve soda sektörünün durumundan Soda Sanayi A.Ş.'nin mali durumuna kadar bir dizi başlığı ele aldı.

 • Dünya Ekonomisinde Çöküş ve Krizin Türkiye'ye Etkileri

  Kapitalizmin krizlerinin ve Türkiye'ye etkilerinin irdelendiği rapor yayımlandı.

Sayfalar