• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

TİS Servisi / Temel Metinler

 • 2014 Yılı Kıdem Tazminatı, Çocuk, Aile, Asgari Ücret, AGİ, Sigorta Taban-Tavan, Gelir Vergisi Oranları Belirlendi

  (01.06.2012  tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu  Görevlileri Hakem  Kurulu Kararı)  ( Maliye Bakanlığı Bütçe ve ...
 • 2013 yılı temel göstergeler

  (01.06.2012  tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu  Görevlileri Hakem  Kurulu Kararı)  (B.07.0.BMK.0.22.115913 Sayı...
 • Temel Göstergeler

  2006-2011 yılları arasına ait temel göstergeleri (kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı, aile zammı, yemek-çocuk-aile yardımlarında ssk muafiyeti, ssk taban-tavan rakamları, asgari ücret, gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınacak tarife, sakatlık indirimi tutarları vb.) bilginize sunuyoruz.

 • TİS prosedürü

  Başvuru aşamasından, sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süreçte takip edilmesi gereken Toplu İş Sözleşmesi prosedürünü ekteki dokümanda bulabilirsiniz.

 

Genel Kurulumuz 31 Ağustos-1 Eylül'de Toplanıyor

Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikasının (Petrol-İş) 28.Olağan Genel Kurulu 31 Ağustos - 1 Eylül 2019 Cumartesi ve Pazar günleri saat 09.00-18.00 saatleri arasında sendikamızın Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:23 Üsküdar İstanbul adresinde aşağıdaki yazılı gündem ile toplanacaktır. Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 07-08 Eylül 2019 tarihlerinde aynı saatte ve yerde aynı gündem ile yapılacaktır. Delegelere ve ilgililere duyurulur. Petrol-İş Send...
devamı