• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • Petrol-İş Bayrağı'nı da Farel’e dikeceğiz

  Farel Fabrikası'ndan çıkarıldıkları öne sürülen 5 işçi için Petrol İş Sendikası Trakya Şubesi Üyeleri, fabrika önünde protesto düzenlediler. 5 işçinin haksız yere işten çıkarıldığını ifade eden Petrol İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Turgut Düşova, “İşveren yasanın ve Anayasa'nın da arkasına dolanarak buradaki sendikalaşmayı örgütlenmeyi engellemeye çalışıyor. Sendikamız gerekli girişimleri yapmaktadır ve Petrol İş Bayrağı'nı da bu fabrikaya dikeceğiz” dedi.
 • Trakya Şubemiz'den “Kıdem Tazminatına dokunma” basın açıklaması

  Lüleburgaz Demokrasi Platformu tarafından 7 Aralık Cumartesi günü Kongre Meydanı’nda “Kıdem Tazminatlarının fona devredilmesini protesto etmek amacıyla basın açıklaması düzenlendi.
 • TERMİK SANTRALLER ve MADENLER ÖZELLEŞTİRİLEMEZ

  Özelleştirme Yüksek Kurulu geçtiğimiz Ağustos'ta aldığı kararla; Kemerköy, Yeniköy ve Yatağan Termik santralleri ile bu santrallerin kömür tedarik ettikleri maden sahalarının ve maden işletmelerinin özelleştirilmesine ilişkin ihale çalışmalarını başlattı. Satışa karşı maden ve enerji işçilerinin mücadelesini selamlıyor ve dayanışma duygularımızı iletiyoruz.
 • KATLİAMLARI ŞİDDETLE KINIYORUZ!

  Mısır'da ve Suriye'de yaşanan katliamları şiddetle kınıyor ve Ortadoğu'nun emekçi halklarını birbirine düşüren kanlı planları lanetliyoruz.
 • SALDIRIYI ŞiDDETLE KINIYORUZ

  Hatay'ın Reyhanlı  ilçesinin merkezinde 11 Mayıs 2013 tarihinde meydana gelen patlamada, 51 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, çok sayıda vatandaşımız da yaralanmıştır.
 • Doğu'da ve Batı'da birlik ve dayanışma içindeyiz

  Petrol-İş Sendikası Trakya Şubesi üyelerinin Tekirdağ’daki petrol ve doğalgaz üretim şirketi Thrace Bas ve Viking’te işten atılmakla tehdit edilmesi üzerine, 7 Aralık Cuma Günü  bir basın açıklaması yaptı.
 • İşçilerin örgütlenme hakkını ihlal eden Deva Holding protesto edilecek...

  Petrol-İş'te örgütlenmek isteyen işçileri işten çıkartan, işçilere baskı ve tehdidini sürdüren Deva Holding'in bu tutumu Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, genel merkez yöneticileri, işten çıkartılan işçiler ve Deva Holding işçilerinin katılımıyla bugün, saat 15.00'te, Güneşli'deki holding binası önünde protesto edilecek ve basın açıklaması yapılacak.    
 • Petrol-İş üyesi Deva Holding işçilerinin hukuk zaferi...

  Sendikamızın örgütlü olduğu işyerinde toplu iş sözleşmesi hükümlerini tanımayarak Petrol-İş üyesi işçilere bireysel sözleşme imzalatmayı dayatan ancak bu dayatmayı kabul etmeyen üyelerimizi işten çıkartan Deva Holding işverenini haksız bulan yargı 66 üyemizin işe iadesine karar verdi.
 • Taksim Cumhuriyet, emek ve demokrasi meydanına sahip çıkalım

  Sendikal Güç Birliği Platformu'nun da katılımcısı olduğu Taksim Dayanışması, Taksim Meydanı’na hep birlikte sahip çıkmak konusundaki ortak iradesini ve deklarasyonunu kamuoyuna duyurmak, bu konudaki gelişmeleri ve görüşlerimizi açıklamak üzere herkesi 17 Mart, Cumartesi günü, saat 14.00’de Taksim Meydanı’nda yapılacak olan kitlesel basın açıklamasına davet ediyor.  
 • Bor'da özelleştirme girişimlerine son verilsin

  Hükümet, Türkiye'nin en önemli ve stratejik varlığı bor madenlerinin özel sektör tarafından işletilmesinin önünü açacak bir girişimde bulundu. Dünyanın en büyük üreticisi konumunda olduğumuz bor, yerli ve yabancı sermayenin kullanımına sunuluyor...

Sayfalar